DRIEHUIS - In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.

Annemarie van Leen, Margje Vleck en Roel Verheggen hebben elkaar in 2005 ontmoet, tijdens de musical ‘De Ontmoeting’ door Aquero. Jaren later, in 2014, troffen zij elkaar opnieuw en al snel was er de wens om opnieuw iets te kunnen betekenen voor Aquero. Tijdens een brainstormsessie is De Maria Passie geboren. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister en de verbinding met Lourdes. Eenmaal op dit spoor werden de contouren zichtbaar voor een theatervoorstelling.

De Maria Passie zal worden uitgevoerd door amateurs onder leiding van enkele professionals. Het concrete eindresultaat van dit project is een prachtige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-) muziek, uitgevoerd door iedereen en te bewonderen door iedereen. Het brengt op een vernieuwende wijze en voor iedereen op verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht.

De Maria Passie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin de volgende aspecten aan bod komen:

 • Verkondiging door de Engel/zwangerschap
 • Huwelijk met Jozef
 • Familie
 • Geboorte van Jezus
 • Het moederschap
 • Omgaan met bekendheid van Jezus
 • Aspecten zoals twijfel, angst, hoop
 • Voor je kind blijven kiezen
 • Mee-lijden
 • Verliezen van je kind
 • Rouw en verdriet
 • Maria als bron van kracht
 • Verschijningen
 • Geloof

De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de huidige tijd.

Deze theatervoorstelling zal in 2017/2018 dertien keer worden gepresenteerd aan iedereen die is aangesproken door de Maria Passie. De voorstellingen zullen in alle provincies door heel Nederland worden gegeven in kerken, theaters en gemeenschapshuizen.

Op zaterdag 11-11- 2017 zullen we de uitvoering doen in Driehuis in de prachtige Engelmunduskerk.

U kunt uw kaarten bestellen vanaf 7 oktober door 10 euro per kaart over te maken op Rekening Aquero ,NL63INGB0008328858 T.n.v. stichting Aquero Wijk aan zee o.v.v. Driehuis November en het aantal kaarten

Voor eventuele extra informatie kunt u terecht op www.demariapassie.nl en kunt u uiteraard contact opnemen met Annemarie van Leen - Janssen op telefoonnummer 06 4019 7933

Stichting Aquero heet u graag welkom