IJMUIDEN - De Stichting Stadsschouwburg Velsen breidt haar bestuur uit. Het stichtingsbestuur (onder voorzitterschap van de voormalige Noord-Hollandse gedeputeerde Sascha Baggerman) wil, nu de bedrijfsvoering in control is en genormaliseerd, in de komende periode uitgroeien van een driekoppige naar een vijfkoppige samenstelling.

Daarmee wil het theaterbestuur een bredere deskundigheid en denkkracht aan haar geledingen toevoegen. In de komende periode van herstel ná corona en de ontwikkeling van de schouwburg naar een multifunctioneel toekomstbestendig cultuurgebouw zal dit goed van pas komen. Als het eerste nieuwe bestuurslid kondigt de schouwburg per 1 juni a.s. de voormalig Velsense wethouder Arjen Verkaik aan.

Arjen Verkaik is econometrist en was twaalf jaar (van 2006 tot 2018) voor de VVD wethouder van de gemeente Velsen. Met diverse portefeuilles: economische zaken, sociale zaken & werkgelegenheid, verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Op dit moment is Arjen Verkaik kwartiermaker Regionaal Mobiliteitsteam bij de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland.