NOORD-HOLLAND - Met de aanhoudende milde temperaturen lijkt het erop dat we ons binnenkort kunnen voorbereiden op de jaarlijkse trek van padden, kikkers en salamanders richting sloten en vijvers. Een belangrijke, soms levensgevaarlijke tocht waarbij niet alleen de natuurlijke hindernissen, maar ook menselijke obstakels een bedreiging vormen. Jaarlijks bundelen paddenwerkgroepen in Noord-Holland hun krachten om deze amfibieën te beschermen.

Gered door vrijwilligers
Met name padden gaan bij regenachtig weer en temperaturen boven de 6 graden, massaal op pad vanuit bossen en duinen naar wateren om zich voort te planten. Tussen begin februari en eind maart controleren circa tweehonderd toegewijde vrijwilligers permanente schermen, zetten tijdelijke schermen op, graven emmers in langs de trekroute en bewaken deze routes. Jaarlijks redden zij zo'n 25.000 padden, kikkers en salamanders.

Help de amfibieën in jouw buurt
Gelukkig zijn er eenvoudige oplossingen om deze gevaren te verminderen. Uittreedplekken van gaas of trappetjes van ruw materiaal bij putten en vijvers kunnen een groot verschil maken. Speciale uittreedvoorzieningen voor straatkolken zijn beschikbaar op www.padden.nu.

Wil je ook helpen?
Paddenwerkgroepen in onder andere Heiloo, Camperduin, Schoorl, Bergen, Velsen, Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Wil je jouw plaatselijke paddenwerkgroep helpen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep, contactgegevens zijn te vinden op www.padden.nu.

Meer informatie over de paddentrek is te vind op www.landschapnoordholland.nl/padden