IJMUIDEN - Harsco heeft op het terrein van Tata Steel in IJmuiden nieuwe zogenoemde ‘slakkenputten’ in bedrijf genomen. Deze zijn voorzien van mobiele kappen waardoor de stofoverlast door de verwerking van converterslak door Harsco naar verwachting verder zal afnemen. De slakkenputten zijn gerealiseerd in samenwerking met Tata Steel en zijn een belangrijke stap in de uitvoering van Tata Steel’s Roadmap Plus-verbeterprogramma. Doel van het programma is onder andere om in 2023 de hoeveelheid stof die neerslaat in de directe woonomgeving met circa 65 procent te verminderen.

Converterslak is een bijproduct van het staalmaakproces in Tata Steel’s Staalfabriek, een van de fabrieken die nodig is voor de productie van hoogwaardig staal. Voordat Harsco de slak kan verwerken moet het in slakkenputten met water gekoeld worden. Tijdens dit proces kan stof zich verspreiden door de stoom die met de warme lucht opstijgt.

“De nieuwe putten voor converterslak hebben mobiele overkappingen. Gecombineerd met een stevig nevelgordijn moet zoveel mogelijk stoom in de put blijven en zal het stof dat vrijkomt direct weer in de afgesloten put neerslaan. We verwachten dat de stofverspreiding bij het koelen van converterslak met circa 80 procent vermindert”, aldus Hans Hochstenbach, manager van Harsco in IJmuiden.

Afname converterslakstof in directe omgeving

De afgelopen jaren hebben Tata Steel en Harsco diverse maatregelen genomen waardoor stofverspreiding tijdens de verwerking van slak al fors is afgenomen. Analyses laten zien dat het aandeel stof afkomstig van converterslak sinds begin 2020 is gehalveerd.

“Ons Roadmap Plus-verbeterprogramma is op stoom en begint concrete resultaten op te leveren. Denk maar aan de ingebruikname van een nieuwe milieu-installatie waardoor geen PAK-stoffen meer uitgestoten worden tijdens het gloeien en rollen van staal in de Koudbandwalserij. Of aan de recente start voor de nieuwe ontstoffings- en DeNOx-installatie. Ook met deze nieuwe putten blijven we stappen zetten om de overlast voor de omgeving te verminderen”, stelt Bram Nugteren, als Omgevingsmanager binnen Tata Steel verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van het Roadmap Plus-verbeterprogramma.

“Het overkappen van deze putten is een belangrijke mijlpaal in het verder terugdringen van de hoeveelheid stof dat door de slakverwerking in de omgeving terechtkomt. Meten bij de bron is in dit geval erg lastig maar door TNO de komende jaren in de omgeving stofmonsters te laten nemen, kunnen we het effect van de maatregelen in kaart brengen.”

Volg de voortgang van Roadmap Plus

De nieuwe slakputten voor converterslak zijn onderdeel van het Roadmap Plus-verbeterprogramma. Dat is een omvangrijk maatregelenpakket dat in 2023 tot een forse vermindering van uitstoot en overlast door geur, stof, geluid, zware metalen en PAK-stoffen moet leiden. De overzichtskaart van Roadmap Plus toont in één oogopslag de maatregelen en verwachte resultaten.

Meer weten over de diverse maatregelen die getroffen zijn bij het verwerken van diverse soort slak? Lees hier meer. Bekijk ook de factsheet voor meer informatie over het verwerken en de verschillende toepassingen van converterslak.