Investering van 200 miljoen euro in een nieuwe high tech milieu-installatie resulteert volgend jaar al in 80% minder uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek.

IJMUIDEN - Tata Steel heeft een contract getekend met een van de hoofdaannemers voor de realisatie van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Daarmee zet het bedrijf een belangrijke stap in de uitvoering van het verbeterprogramma Roadmap Plus, om de impact op de leefomgeving snel te verminderen. Door de ontstoffingsinstallatie vermindert de uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek met circa 80% in 2023 ten opzichte van 2019.

De nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek, waar de grondstoffen worden gemaakt voor de productie van vloeibaar ruwijzer, bestaat uit twee onderdelen: een ontstoffingsinstallatie en een DeNOx-installatie. Het is de grootste en omvangrijkste milieu-installatie uit de geschiedenis: deze wordt straks circa 180 meter lang en op het hoogste punt 90 meter.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland: “Door een uitzonderlijk technisch ontwerp maken wij het mogelijk om de bouw van de ontstoffingsinstallatie los te koppelen van de bouw van de DeNOx-installatie. We verwachten de bouw van de ontstoffingsinstallatie te starten na de zomer. Hierdoor kunnen wij deze installatie al in 2023 in bedrijf nemen en daarmee snel op weg naar een schonere omgeving. Niet alleen de uitstoot van lood neemt fors af, ook die van andere zware metalen en stof.”

80% minder uitstoot van stof en zware metalen bij de Pelletfabriek in 2023

De rookgassen die vrijkomen bij de productie van pellets, worden door een speciale leiding getransporteerd naar de nieuwe ontstoffingsinstallatie. Deze leiding is in totaal 140 meter lang en krijgt een doorsnede van 6 meter. Dat is vergelijkbaar met de doorsnede van een tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit ruim 6000 filterzakken, bij elkaar ruim 60 km lang. Deze reinigen de rookgassen zodat de uitstoot van stof en zware metalen zoals lood bij de Pelletfabriek met circa 80% afneemt.

Voor de uitstoot van lood is de milieu-installatie een belangrijke volgende stap. De afgelopen tien jaar is de uitstoot van lood vanaf het terrein al met circa 95% verminderd. Met name door de doekfilterinstallaties bij de Sinterfabriek. Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023, wordt een aanzienlijk deel van de resterende emissies verminderd. Hierdoor zal samen met een aantal andere maatregelen volgend jaar de totale looduitstoot van het terrein met circa 70% verminderen.

Ook 80% minder uitstoot van stikstofoxiden bij de Pelletfabriek in 2025

Vervolgens zal in 2025 het tweede onderdeel, de DeNOx-installatie, in bedrijf worden genomen. Met deze installatie gaat Tata Steel de uitstoot van stikstofoxiden bij de Pelletfabriek met circa 80% verminderen. Hiervoor wordt door Tata Steel een nieuwe technologie gebruikt die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast.

Belangrijke stap voor groen staal in een schone leefomgeving

De Ontstoffings- en DeNOx-installatie is de grootste en een belangrijke maatregel uit het Roadmap Plus, het pakket van meer dan vijfentwintig maatregelen waarmee de impact op de leefomgeving dit en volgend jaar drastisch wordt verminderd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met geluiden. Door gebruik te maken van speciale geluidswerende technieken levert de nieuwe installatie ook geen extra geluid op voor de omgeving, een belangrijk uitgangspunt voor een geslaagde realisatie.

Ook voor de langere termijn is deze maatregel een essentiële verbetering. Want de Pelletfabriek blijft ook in de productie van staal op basis van waterstof een belangrijke processtap.