VELSEN-NOORD - Als het aan het kabinet ligt moeten grote vervuilende bedrijven, zoals het Noord-Hollandse Tata Steel, meebetalen aan subsidies voor projecten om minder CO2 uit te stoten.

Dat is een van de voorstellen die het kabinet vandaag doet in reactie op de hoofdlijnen van het te sluiten Klimaatakkoord, meldt de NOS. Bedrijven kunnen te maken krijgen met een CO2-heffing of verlaging van de grootverbruikerskorting op de energiebelasting. Bedrijven betalen nu minder voor gas dan particulieren.

Het zijn de grote kolencentrales en tien grote bedrijven zoals Tata Steel, gelegen bij Velsen-Noord, en Shell die het leeuwendeel van de CO2-uitstoot in Nederland voor hun rekening nemen. De kolencentrales moeten uiterlijk in 2030 gesloten zijn. De industrie worstelt nog met de hun opgelegde doelstelling om in 2030 fors minder CO2 uit te stoten.

Concurrentie
De industrie heeft weliswaar plannen om de uitstoot terug te dringen, maar wil hiervoor steun van het kabinet. Bedrijven denken jaarlijks een miljard euro overheidssteun nodig te hebben om te voorkomen dat ze de concurrentieslag met het buitenland verliezen door investeringen te doen die niet direct terugverdiend worden.

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen vandaag met de verschillende 'klimaattafels' over het Klimaatakkoord.