VELSEN-NOORD - Tata Steel heeft de uitstoot van de mosterdkleurige rookwolken van dinsdag pas bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemeld nadat een inspecteur van deze instantie de staalfabriek op het incident had gewezen. Incidenten horen direct gemeld te worden via een speciaal daarvoor bestemd telefoonnummer. Nu gebeurde dit gisteren pas, bijna een dag na het incident.

Het Openbaar Ministerie heeft de Omgevingsdienst gevraagd een proces-verbaal tegen Tata Steel op te maken. Tata is hiervan inmiddels op de hoogte. Het is niet bekend of de Omgevingsdienst heeft gebeld naar aanleiding van het filmpje dat van het incident is gemaakt.

Dat het incident niet is gemeld, is volgens Tata Steel 'een misverstand'. Tata zegt hierover met de Omgevingsdienst in gesprek te zijn. De storing zou zeven minuten hebben geduurd: rond 11.00 uur ontsnapten er stoffen uit de fabriek, doordat een uitlaatafsluiter van de nagaskoeler niet functioneerde. Het bedrijf zegt dat de gaswolk - het zou gaan om kooksovengas - direct na het vrijkomen sterk is verdund en niet in de woonomgeving terecht is gekomen. Het staalbedrijf stelt een onderzoek in.

Het filmpje lijkt te zijn gemaakt vanaf het terrein van Tata Steel en moet dus afkomstig zijn van iemand die op dat moment op het terrein aanwezig was. Tata Steel doet hierover geen uitspraken.

Het filmpje over de uitstoot veroorzaakte veel verontwaardiging in de omgeving. Het incident volgt op klachten over grafietregens bij slakverwerker Harsco die met name Wijk aan Zee troffen.