HAARLEM - Maandag 5 november bezocht staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het Haarlemse bedrijf Lost Lemon. Van Ark is ambassadeur van het project GGZ en Werk in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit tweejarige project zorgt niet alleen voor een goede discussie over arbeidskansen voor mensen met psychische problemen. Het biedt ook oplossingen om deze groep kandidaten aan betaald werk te helpen.

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het onderwerp heeft al enige tijd de nodige aandacht, en met succes. Steeds meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vinden werk. Eén groep lijkt echter meer moeite te hebben om werk te vinden en te behouden en dat zijn mensen met psychische problemen. Terwijl ook zij, net als ieder ander, talenten hebben en waardevolle medewerkers zijn voor een bedrijf.

Deels heeft dat te maken met het feit dat werkgevers geen goed beeld hebben van mensen met psychische problemen. En aan de kant van de werkzoekenden zelf is onzekerheid een drempel. Vaak durven mensen na een lange periode van behandeling niet meer te dromen dat betaald werk ook voor hen nog is weggelegd. En daarmee gaan hun talenten, kennis en kunde in de kast. Zonde en niet nodig, was de mening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om hierin verandering te brengen, startten vorig jaar zomer 31 regionale projecten in de verschillende arbeidsmarktregio’s, waaronder dit project.

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken verschillende partijen (gemeenten, UWV, GGZ, GGZ-cliënten en werkgevers) inmiddels een jaar samen aan concrete oplossingen die het voor mensen met psychische problemen makkelijker maken om werk te vinden en te houden. De staatssecretaris is uitgebreid bijgepraat over de resultaten tot nu toe.

Lost Lemon laat zien dat het kán
Wethouder Meijs van onder andere zorg en welzijn, gemeente Haarlem, ontving mevrouw van Ark mede namens wethouder Steijn, sociaal domein gemeente Velsen. Het gezelschap was te gast bij Lost Lemon, een IT-adviesbureau dat ruimte maakt voor talentvolle medewerkers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met ggz-problematiek. “Ik vind dat het vandaag niet om ons als werkgever moet draaien, maar om onze plus-medewerkers. En de begeleiding is niet altijd makkelijk geef ik toe, maar wij vinden het wel vanzelfsprekend om deze mensen een kans te geven”, zegt directeur Bas van Luxemburg. Wethouder Meijs benadrukte: “We hebben werkgevers nodig die laten zien dat het kán. En jullie zijn daar een heel mooi voorbeeld van.”

“Werk is voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn vaak een goede remedie. Indrukwekkend om te zien hoe professionals in het hele land goed bezig zijn om mensen naar werk te begeleiden, ook met oog voor de werkgever. Het was erg nuttig en interessant om in Zuid-Kennemerland/IJmond hier over in gesprek te gaan”, aldus mevrouw van Ark.