IJMUIDEN - Op vrijdag 16 juni 2023 hebben de politie en de gemeentelijke toezichthouders een gezamenlijke controle uitgevoerd bij Marbella Lounge Bar aan de Kennemerlaan 24. Hierbij is in een opslaglocatie (Kennemerlaan 28) die wordt gebruikt door Marbella een handelshoeveelheid lachgas aangetroffen. Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet.

Op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet heeft burgemeester Dales de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in een pand middelen als bedoeld in lijst II (softdrugs waaronder sinds kort ook lachgas) worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Uit vaste rechtspraak volgt dat deze bepaling zo moet worden uitgelegd, dat het daarbij moet gaan om een handelshoeveelheid. In de opslaglocatie zijn 14 cilinders aangetroffen waarbij het gaat om 180/200 kg lachgas.

In het Damoclesbeleid Velsen 2021, dat per 1 januari 2021 in werking is getreden, heeft burgemeester Dales aangegeven op welke wijze hij artikel 13b Opiumwet wil toepassen bij het aantreffen van drugs in woningen en lokalen. Hoewel lachgas hierin nog niet expliciet wordt benoemd, volgt uit dit beleid dat bij het aantreffen van een grote handelshoeveelheid softdrugs in een lokaal, deze gesloten wordt voor de duur van 6 maanden.

We tolereren in Velsen geen verkoop, aflevering of verstrekking van middelen die vallen onder hard- en softdrugs. Deze activiteiten tasten de openbare orde en het woon- en leefklimaat ernstig aan. Burgemeester Dales sluit het pand waar de handelshoeveelheid lachgas is aangetroffen daarom vandaag, 28 augustus 2023 voor de duur van 6 maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

“Ik vind het van groot belang dat we deze vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van alle inwoners van Velsen hard nodig. Daarom roep ik ook u op om bij de politie te melden als u signalen heeft dat in uw buurt drugs verhandeld worden of dat er een hennepkwekerij of drugslaboratorium aanwezig is”, aldus burgemeester Dales.

Heeft u een vermoeden van drugscriminaliteit? Bel dan de politie via 0900-8844 of bij spoed 112. U kunt uw melding ook doen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).