NOORD-HOLLAND - PWN heeft zich aangesloten bij de coalitie voor voedselbanken voor de wilde bij. Als onderdeel daarvan werden rond de Nationale Zaaidag, op 22 april, door leerlingen van vier verschillende basisscholen uit de regio in totaal 5,5 hectare akkers ingezaaid en een tiental insectenhotels geplaatst. De ingezaaide akkers en de tien insectenhotels liggen langs de randen van het Noordhollands Duinreservaat.

Prachtige resultaten
Na drie maanden staan de ingezaaide akkers prachtig in bloei met o.a. lila bijenvoer, lila boekweit, koolzaad, klaprozen en lupines. De scholieren waren vol verwondering en kwamen onderzoeken welke bloemen er op 'hun' akker staan en of er wilde bijen en vlinders op afgekomen zijn. Na instructies van boswachter Serena gingen ze op pad met zoekkaarten. Ze kwamen tot de conclusie dat het resultaat prachtig is. Er vliegen bijen en andere insecten rond de akkers en in de insectenhotels naast de akkers huizen veel metselbijen.

Akkers vormen een belangrijke voedselbronHet gaat nog steeds niet goed met de wilde bij. Terwijl bijen en andere insecten onmisbaar zijn voor de mens. Ze zorgen voor de bestuiving van bloemen en planten en spelen daarmee een cruciale rol in onze voedselketen. Helaas wordt het Nederlandse landschap voor deze belangrijke diertjes steeds minder aantrekkelijk. Dat komt onder meer doordat er te weinig nectarrijke bloemen zijn. Daarnaast is er minder nestmateriaal zoals dood hout. Tot augustus vormen de akkers een belangrijke voedselbron voor bijen en insecten. PWN houdt al jaren rekening met wilde bijen en insecten in haar natuurbeheer en gaat daarom verder met dit project.