VELSEN - Na het renoveren van de uurwerken vorig jaar, is nu de klokkenstoel (het onderdeel waar de klokken aanhangen) in de toren van het gemeentehuis aan de beurt voor renovatie. De werkzaamheden starten op 1 maart.

Vorig jaar zijn de uurwerken uit de toren gerenoveerd. De werkzaamheden aan de klokkenstoel konden niet tegelijk worden uitgevoerd. Enerzijds omdat Royal Eijsbouts daar vorig jaar geen capaciteit voor had en anderzijds omdat het budget voor deze renovatie dit jaar beschikbaar kwam.

Wat gaat er gebeuren?
De renovatie betekent dat de gehele stoel wordt gedemonteerd, ontzinkt, gerepareerd, opnieuw verzinkt en tenslotte wordt herplaatst. De gehele bedrading, de klokken en de tractuur worden hiervoor tijdelijk verwijderd. Daarnaast blijken de klepelstelen (het lange gedeelte waar de klepel aanhangt) en de klepelvluchten (de breder uitlopende delen onderaan de klepel) sterk te zijn verroest. Deze worden daarom opnieuw geconserveerd.

Vanaf 1 maart start de demontage en naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond in week 21. Tijdens de renovatie kan het carillon helaas niet worden bespeeld.