BEVERWIJK - Nu de energietransitie wat meer vorm krijgt, gaat het vaak over aardgasvrij wonen en meer lokale duurzame energie opwekken. Maar een eerste stap is altijd: wat kan ik besparen? Want hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je hoeft in te kopen of op te wekken. Om inwoners te informeren over energiebesparing heeft Omgevingsdienst IJmond namens gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort als eerste regio een subsidie van de Provincie Noord-Holland toegekend gekregen.

Subsidie voor bewustwording
In het regionale programma dat Omgevingsdienst IJmond namens de gemeenten heeft ingediend zijn activiteiten opgenomen waarbij advisering, stimulering en bewustwording voor de woningbezitter op het gebied van energiebesparing en duurzame energie voorop staat. De aankomende drie jaar wordt de samenwerking met Duurzaam Bouwloket en Stichting Huizenaanpak voortgezet en uitgebreid. Het programma bestaat o.a. uit wijkgerichte aanpakken over energie en warmte, inkoop acties voor na-isolatie en zonnepanelen en maatregelen gericht op specifieke woning type zoals het verduurzamen van woningen uit de jaren 90 of gebouwen met een Vereniging van Eigenaren. Met de bijdrage van de provincie NH is het voor gemeenten uit IJmond en Zuid-Kennemerland mogelijk om inwoners diverse tools en veel kennis te bieden op het gebied van energiebesparing.

Duurzaam Bouwloket
Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. Elke woning die nu wordt aangepakt zal deel gaan uitmaken van de energieneutrale toekomst, aldus Raoul Santibanez, mede-eigenaar van Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl).

Stichting Huizenaanpak
De aanpak van Stichting Huizenaanpak is gericht op het geven van voorlichting en adviezen, maar ook zorgen zij ervoor dat bedrijven de kennis en kunde hebben om alle woningtypes en bouwjaren energieneutraal en aardgasvrij te renoveren. De Huizenaanpak heeft inmiddels een regionale pool van bedrijven met voldoende kennis en personele capaciteit gerealiseerd. De Huizenaanpak heeft als doel om woningen te verduurzamen. Dit wordt gedaan door collectieve acties voor zonnepanelen of isolatie, maar ook door individuele totaal-aanpakken met Nul-op-de-meter als doel, aldus Herman Schotman, accountmanager van SHA (www.sha.nl).