IJMUIDEN - Sinds de sluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute (kortweg Artip2C) op de Polderbaan van Schiphol in 2015 ervaart de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar meer hinder dan voorheen. De negen gemeenten van de regio hebben daarom minister Cora Nieuwenhuizen-Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) uitgenodigd voor nader overleg.

De gemeenten willen in het gesprek graag duidelijkheid van de minister over de precieze termijn van de herinvoering van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De regio is van mening dat compensatie op zijn plaats is voor de extra hinder die de regio sinds 2015 ondervindt. Ook is er ongenoegen over het uitblijven van het terugbrengen van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000, zoals al in 2013 is overeengekomen in de Omgevingsraad Schiphol. De negen gemeenten die samen de regiobelangen behartigen ten aanzien van de ontwikkeling van Schiphol zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen.

Hinderbeperkend voorstel Zwanenburgbaan
Onlangs is door de Omgevingsraad Schiphol een voorstel goedgekeurd van de Luchtverkeersleiding en Schiphol voor hinderbeperking bij het nachtelijk aanvliegen op de Zwanenburgbaan (vanuit het noorden). Het voorstel komt voort uit een verzoek van de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar voor hinderbeperking van nachtvluchten. Met dit voorstel wordt de hinder beperkt doordat vliegtuigen in een smal vliegpad aanvliegen en op grotere hoogte. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de overlast zich echter voor een deel verplaatst naar het toch al zwaar belaste gebied Castricum-Noord en Limmen. De overlast neemt daar verder toe. Die toename van hinder in dit gebied is onaanvaardbaar en aanleiding om niet akkoord te gaan met het voorstel. “Daarom is de herinvoering van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute ook van cruciaal belang,” zegt de Velsense wethouder Sebastian Dinjens namens de samenwerkende gemeenten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar.

Tijdelijke nachtsluiting Schiphol steeds meer steun
Het ministerie heeft al in de zomer van 2018 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een tijdelijke nachtsluiting van Schiphol. Inmiddels krijgt een nachtsluiting steeds meer steun, maar is er voor de 9 gemeenten nog steeds geen duidelijkheid over de maatregelen. De schadelijke gevolgen van de nachtelijke vlieghinder worden nog eens onderstreept door de resultaten van de laatste gezondheidsmonitor van de GGD Hollands Noorden en GGD Zuid-Kennemerland. “Uit de monitor komt naar voren dat 3 tot 17 procent van de bevolking in onze regio ernstig verstoord is in de slaap. Dit is aanmerkelijk hoger dan de percentages volgens de berekeningen van het ministerie. Die zouden namelijk tussen de 0 en 9 procent liggen. Zoals uit onderzoek bekend is geworden, kan slaapverstoring leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, bloeddrukverhoging en depressiviteit. En dat doet het dan ook in onze regio,” aldus Dinjens namens de samenwerkende gemeenten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar.

Lang niet alle nachtvluchten van belang
Om deze reden blijft de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar invloed uitoefenen om de nachtelijke oostelijke aanvliegroute (Artip2C) zo snel als mogelijk weer ingevoerd te krijgen. De regio stelt ook het nut en de noodzaak van de nachtvluchten aan de orde. Nachtvluchten veroorzaken onevenredig veel hinder. Zo blijkt uit de geluidsmeetpost van Schiphol in o.a. Castricum. Vliegtuigen produceren ’s nachts veel geluid tot bijna 80 decibel. Daarbij tekenen de samenwerkende gemeenten aan dat lang niet alle nachtvluchten van belang zijn voor de mainportfunctie van Schiphol en dus van geringe economische betekenis zijn.