IJMUIDEN - De regering heeft voor de kust van onze provincie twee plekken aangewezen voor de bouw van nieuwe, gigantische windmolenparken.

Een van de twee parken heeft de lengte van vrijwel de hele provincie en loopt van pakweg IJmuiden tot Den Helder. Het andere (kleinere) park komt te liggen voor de kust van Petten, tussen het eerder genoemde park en de kust in.

De parken komen bovenop het eerder geplande park ten noorden van Wijk aan Zee. De twee nieuwe Noord-Hollandse parken moeten samen zo'n 5,4 gigawatt opwekken.

Snel in gebruik

Volgens de plannen moet het park bij Petten uiterlijk binnen zeven jaar in gebruik worden genomen. De ingebruikname van het grote park staat gepland voor uiterlijk 2030.

Naast de parken voor de Noord-Hollandse kust heeft het kabinet een derde park gepland bij Schiermonnikoog. Dit park moet nog eens 0,7 gigawatt opwekken.

Afspraken regering

De parken worden gebouwd omdat het kabinet heeft afgesproken dat 40 procent van het Nederlandse elektriciteitsgebruik in 2030 afkomstig moet zijn van windmolens in de Noordzee. In totaal moeten alle parken in 2030 ongeveer 11,5 gigawatt opbrengen. De drie parken kosten bij elkaar zo'n 15 à 20 miljard euro aan investeringen en leveren volgens de regering ongeveer tienduizend banen op.

De nieuwe parken

IJmuiden Ver

Komt ongeveer 53 kilometer voor de kust van Den Helder en 80 kilometer voor de kust van IJmuiden. Ingebruikname ergens tussen 2027 en 2030.

Hollandse Kust (west)

Komt ongeveer 51 kilometer voor de kust van Petten. Ingebruikname ergens tussen 2024 en 2025.

Volgens de NOS worden de parken ruim van te voren gepland, zodat er nog overleg mogelijk is met vissers en gemeentes. Eerdere plannen voor het bouwen van windmolenparken stuitten op veel verzet van bewoners, onder meer vanwege horizonvervuiling.

Kunstmatig eiland

In een tweet spreekt de Rijksoverheid ook over de bouw van een kunstmatig eiland, tachtig kilometer voor de kust bij IJmuiden. Verdere details worden hierover niet gegeven.

Vanaf 2021 kunnen bedrijven zich melden voor de aanbesteding van de windparken.