VELSERBROEK - Natuurbeheerder PWN neemt in september een aantal maatregelen om de natuurschade bij paden in het Noordhollands Duinreservaat (NHD) te herstellen en te voorkomen. De nieuwe aanpak gaat per 1 oktober in.

De duinen vormen een geliefd terrein voor diverse vormen van recreatie, zoals wandelen, fietsen en mountainbiken. Steeds vaker constateren de boswachters echter dat er natuurschade ontstaat door het intensieve en toenemende gebruik van de paden. Op basis van een inventarisatie, en omdat PWN een wettelijke verplichting heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet 2017, heeft PWN besloten gefaseerd maatregelen te nemen.

Onverharde paden
PWN begint met maatregelen in de zone waar tot half elf op onverharde paden gemountainbiked mag worden. Hier is sinds 2015 de natuurschade flink toegenomen, vooral bij zandpaden in het kwetsbare open duin. PWN gaat op zeven plaatsen het open duin buiten de fietszonering brengen door circa acht kilometer onverhard pad voor fietsers af te sluiten. Daarnaast worden op ruim vijftig plaatsen maatregelen genomen om bijvoorbeeld het afsnijden van bochten te voorkomen.

PWN heeft de maatregelen deze zomer besproken met de klankbordgroep Fietsregeling, waarmee al sinds 2004 wordt overlegd. Deze klankbordgroep bestaat uit georganiseerde en ongeorganiseerde mountainbikers, wandelaars, fietsers en Stichting Duinbehoud. PWN gaat de effecten van de maatregelen monitoren om ook betredingsschade buiten de fietszonering effectiever aan te pakken.

Fysieke maatregelen
Begin september neemt PWN een aantal fysieke maatregelen. Vanaf 15 september zullen de boswachters mountainbikers wijzen op de gewijzigde regels. Dat gebeurt door het uitdelen van flyers en op bepaalde plekken worden borden geplaatst.

Vanaf 1 oktober zullen mountainbikers die de regels overtreden worden bestraft met een geldboete. Boswachters van PWN hebben de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen. PWN vertrouwt echter op de medewerking van de mountainbikers. Samen houden we de natuur mooi en in stand.