VELSEN - Toen in december bleek dat de sinterkoelers van Tata Steel jarenlang anderhalf tot twee keer meer uitstootten dan toegestaan, kondigde de provincie aan te onderzoeken hoe dit zo lang onopgemerkt kon blijven. In een voorlopige conclusie trekt de provincie zelf het boetekleed aan.


"De wijze waarop de provincie de vergunning, toezicht en handhaving (VTH) heeft georganiseerd, hoe de provincie daarop toeziet en hoe de escalatieladder bij incidenten wordt gehanteerd moet worden verbeterd in samenspraak met de OD NZKG (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, red.)", schrijft de provincie.

Sinter wordt gebruikt bij de productie van staal. Bij het koelen van sinter komt stof vrij waarin zware metalen als lood zitten. Hoewel de te hoge uitstoot van de sinterkoelers aan het licht kwam door onderzoek van Tata Steel zelf, haastte de staalfabrikant zich te zeggen dat 'de concentraties ruim binnen de geldende grenswaarden voor de luchtkwaliteit in de omgeving bleven'.

Wie wist wat op welk moment?
Nadat begin december werd geconcludeerd dat de provincie als toezichthouder steken had laten vallen, werd op verzoek van Provinciale Staten een reconstructie opgesteld. Daarvoor is onder meer uitgezocht en beschreven 'wie op welk moment wat wist over de sinterkoelers'.

Een van de voorlopige conclusies luidt dat betrokkenen 'juist hebben gehandeld op basis van de op dat moment beschikbare informatie'. Die beschikbare informatie blijkt echter onvolledig te zijn geweest, want - zo wordt geconcludeerd - 'de informatievoorziening is op verschillende momenten onvoldoende op schrift gesteld en was niet tijdig'.

Verkeerde norm in vergunning
Of het met die gebrekkige informatievoorziening te maken had, is niet bekend, maar de provincie concludeert ook 'dat in de vergunning van 2007 een norm voor sinterkoelers is terechtgekomen die daar niet op die manier in terecht had moeten komen'.

Het falende toezicht op de uitstoot van de sinterkoelers is volgens de provincie exemplarisch. "De situatie bij de sinterkoelers laat zien dat voor Tata Steel een meer programmatische aanpak nodig is om deze taak goed te kunnen vervullen." In die aanpak moeten 'prioriteiten worden gesteld over de inzet richting Tata Steel om de meeste winst op het gebied van gezondheid en vermindering van hinder te behalen'.

In de week nadat was gebleken dat de provincie had gefaald, stapte verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin op.