IJMUIDEN - De provincie Noord-Holland is positief over de plannen van Tata Steel om staal te gaan produceren met waterstof.


Het is nu ook aan de overheden, rijk, provincie en gemeenten, om hun rol te pakken en dit mede mogelijk te maken.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “Wij willen niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, we zorgen er tegelijkertijd voor dat de keuzes die we maken bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Sterker nog, in het Noordzeekanaalgebied is dat een van onze prioriteiten. Met staal maken met waterstof vangen we dus twee vliegen in één klap: waterstof draagt immers niet alleen bij aan het halen van de klimaatdoelen, maar zorgt in vergelijking met fossiele brandstoffen ook voor een schonere lucht. Daar is iedereen bij gebaat.”

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol) vult aan: “Van groot belang blijft dat we gezamenlijk werken aan een schonere en gezondere leefomgeving in de IJmond, niet alleen in 2030, maar juist ook vandaag en morgen. Daar zetten we nu vol op in met toezicht, handhaving en strakkere vergunningen. De Roadmap+ van Tata Steel is daar tot 2025 belangrijk in. Dat leggen we vast in concrete afspraken met Tata Steel. Met de keuze van Tata Steel voor waterstof is er ook concreet perspectief op steeds gezondere leefomgeving in de periode daarna.

Tata Steel is met een jaarlijkse uitstoot van circa 12,3 miljoen ton CO2 nationaal een van de grootse uitstoters. Dat is een forse reductie, passend bij de landelijke en provinciale beleidsdoelen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie in Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 14,3 Megaton moet hebben teruggebracht. Samen met bedrijven en andere gemeenten in het Noordzeekanaalgebied maakt de provincie daarom in een Cluster Energiestrategie (CES) afspraken om dit te realiseren. Deze nieuwe stap van Tata Steel past daar naadloos in.

In 2030 wil de provincie 49 procent minder CO2 uitstoten, in 2050 wil zij klimaatneutraal zijn.