IJMUIDEN - Als de wind naar bewoond gebied waait, moeten slakverwerker Harsco en Tata Steel alle werkzaamheden die tot stofoverlast kunnen leiden stopzetten. Dit schrijft de provincie in een brief aan de directie van Tata Steel.

"Omdat de omgeving van uw bedrijven stofoverlast blijft ondervinden, doen wij hierbij een beroep op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid om naast de formele trajecten alle mogelijkheden te onderzoeken om de stofoverlast te beperken", schrijft de provincie.

Daarnaast heeft de provincie de omgevingsdienst verzocht om Harsco onder verscherpt toezicht te stellen. Dat betekent dat er vaker diepgaande controles worden uitgevoerd. De nieuwe maatregelen komen kort nadat het Harsco het maximale aantal dwangsommen van 30 had bereikt.

Hogere dwangsommen, sneller nieuwe maatregelen
Eerder werd al besloten, om de dwangsommen van 5.000 naar 25.000 euro te verhogen. Het plafond voor de dwangsommen is ook opgeschroefd van 30 naar 12. Door deze maatregel kan de provincie dadelijk sneller nieuwe maatregelen tegen de slakverwerker nemen mocht de situatie niet verbeteren. Het bedrijf zelf zegt "helemaal niet in overtreding te zijn en gewoon te voldoen aan de milieuregels". Harsco vindt de hoogte van de eerdere dwangsom (van 5.000 euro) dan ook "disproportioneel".

Strafrechtelijk onderzoek
Het Openbaar Ministerie onderzoekt ondertussen of er voldoende overtredingen zijn ondergaan om een strafrechtelijk- of bestuurlijk onderzoek tegen Tata Steel en Harsco te starten. De Omgevingsdienst die de dwangsommen oplegt, houdt het OM op de hoogte van de bevindingen, dus of er strafbare feiten worden geconstateerd.

"Door een strafrechtelijk onderzoek te starten zou het OM Tata Steel en Harsco -in theorie- kunnen vervolgen voor de economische strafrechter waarbij ook een 'stillegging van de onderneming' kan worden gevorderd", vertelt strafrechtadvocaat Alexander Knoops tegen NH Nieuws. "Dit gebeurt in de praktijk alleen als het OM kan aantonen dat een onderneming een meer permanent gevaar zou zijn voor de maatschappij of de vermeende strafbare feiten zich zouden kunnen voortzetten."

Niet voor een nieuw dilemma staan
Ook wil de provincie sneller inzicht krijgen in de type ertsen die nu door Tata worden gebruikt. "Wij verlangen van u op korte termijn een duidelijke schriftelijke uiteenzetting van de effecten van de ertssamenstellingen op uw productieprocessen, de emissies en de verwerking van slakken", valt in de brief van de provincie te lezen.

Met dat inzicht hoopt de provincie passende maatregelen te kunnen nemen. "We willen immers allemaal niet dat we op korte termijn voor een nieuw dilemma staan."