VELSEN - De provincie Noord-Hollland draagt 1.8 miljoen euro bij aan de aanschaf van een tweede elektrische pont voor de pontverbinding tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Met een tweede pont kan de dienstregeling weer terug naar elke 10 minuten voor alle inwoners van de regio die het Noordzeekanaal willen oversteken. Voor de zomer besloot exploitant GVB de tweede pont niet meer in Velsen in te zetten en werd de dienstregeling teruggebracht naar elke 20 minuten. Dat zorgt voor grote drukte en wachttijden, vooral in de spits.


De eenmalige subsidie wordt verleend aan de gemeente Velsen, die mede namens de gemeenten Beverwijk en Heemskerk het geld bij elkaar brengt om de pont aan te schaffen. Velsen bestelt niet zelf de pont, dat doet exploitant GVB.

Fietsen stimuleren

De provincie hecht groot belang aan een goede en frequente oeververbinding voor voetgangers en fietsers. Gedeputeerde Jeroen Olthof: "De pont in Velsen is onderdeel van het netwerk van Doorfietsroutes in Noord-Holland. Een goede fietsverbinding tussen Velsen-Zuid en Velsen Noord is belangrijk om te voorkomen dat reizigers onnodig de auto hoeven te pakken. Met de tweede pont zijn fietsers minder afhankelijk van de vaartijden en wordt het makkelijker om per fiets van A naar B te komen"

Doorfietsroutes

De provincie wil het voor haar inwoners makkelijker maken om de fiets te pakken, ook voor langere afstanden. Er wordt daarom gewerkt aan een netwerk van Doorfietsroutes, zodat alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden af kunnen leggen met de fiets.