ZUID KENNEMERLAND - Woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede ‘park and ride’ faciliteiten. Dit is een greep uit de ambities voor de stationsgebieden langs de Kennemerlijn.

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en de provincie Noord-Holland willen de stationsgebieden hiermee toegankelijker en aantrekkelijker maken. Deze verbeteringen dragen bij aan een goede woonwerkomgeving. De stationsomgevingen in Zuid-Kennemerland bieden kansen voor woningbouw op goed bereikbare plaatsen, wat kan bijdragen aan het verlichten van de druk op de woningmarkt in het zuiden van Noord-Holland. Het station van Santpoort-Noord heeft de potentie om een belangrijk toegangspoort tot het landschap te worden. Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie (Ruimtelijke Ordening en Wonen): “Als we er voor zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte, het spoor de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.”

Projecten voor stationsgebieden

Samen met een brede vertegenwoordiging van partijen uit de regio Zuid-Kennemerland hebben de NS, gemeenten en provincie ambities opgesteld voor de stationsgebieden. De gemeenten gaan die uitwerken en aan de slag met projecten rond de stations. Wethouder Anke de Vink-Hartog van Uitgeest: “In een aantal plaatsen, waaronder Uitgeest, wordt nu ook echt doorgepakt in het ontwikkelen van een visie en het realiseren van concrete projecten”. De ambities werden geformuleerd in dialoog met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, natuurorganisaties en vervoerders uit de regio. Op verzoek van de gemeenten heeft de provincie dit proces begeleid vanuit het programma OV-knooppunten. De provincie heeft budget beschikbaar om bij te dragen aan projecten die de omgeving van stations aantrekkelijk en toegankelijk maken.

OV-knooppuntontwikkeling

De gemeenten en de provincie willen de ruimte rond de stations beter benutten en gevarieerde stationsgebieden creëren die elkaar aanvullen zodat er meer reizigers gebruik maken van de Kennemerlijn, het spoortraject van Haarlem naar Uitgeest. Wethouder Frank Frowijn van Heemskerk: “Ik ben blij met de ontwikkeling van OV-knooppunten. Hierdoor kunnen de ambities voor woningbouw, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit integraal worden