DRIEHUIS - Het Pieter Vermeulen Museum heeft € 500,- opgehaald voor Oekraïne. Dit bedrag bestaat uit 50% van de omzet van 4 en 6 maart 2022 en het geld dat is opgehaald via de collectebus bij de receptie van het museum. Het bedrag wordt overgemaakt op giro 555 voor Oekraïne.

Zoals vele, zijn ook de medewerkers en vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseerde het museum op 4 en 6 maart verschillende activiteiten. Dit deden zij samen met andere partijen uit het culturele veld in Nederland. Op 4 en 6 maart ging 50% van de opbrengsten van een museumbezoek naar giro 555. Ook stond er een collectebus. Het totale bedrag van € 500,- is overgemaakt naar giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

En de actie gaat nog door, zo kan iedereen gedurende de maand maart de speciale PVM 70 jaar kalender kopen. Van elke verkochte kalender gaat 50% (10 euro) naar giro 555.Het museum bedankt alle bezoekers van vrijdag en zondag voor het bezoek en hun bijdrage.