IJMUIDEN - Na vier onderhandelingsrondes hebben de vakbonden en Tata Steel een onderhandelingsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO. De werknemers van het staalbedrijf gaan er in twee jaar 6,5% in loon op vooruit en ontvangen daarnaast een eenmalige uitkering van 280 euro.

Pas rond half elf in de avond kwamen beide partijen eruit. De vierde onderhandelingsdag begon om tien uur 's morgens en stond de gehele dag in het teken van geld. FNV bestuurder Aad in 't Veld is zeer tevreden met het bereikte resultaat: "Het was niet eenvoudig maar uiteindelijk ben ik blij dat we er uitgekomen zijn zodat we dit met een goed gevoel kunnen voorleggen aan onze leden".

De bonden gaan het onderhandelingsresultaat nu voorleggen aan hun leden die uiteindelijk het laatste woord hebben. De werknemers gaan er per 1 april 2019 3,5% op vooruit, per 1 juli 2019 komt daar nog eens een 0,5% bij. Op 1 mei 2020 komt daar nogmaals 2,5% bij en in oktober volgt er dan nog een eenmalige uitkering.

Behalve de loonsverhoging en de eenmalige uitkering zijn er ook sterk verbeterde afspraken gemaakt voor met name jeugdige werknemers.