IJMUIDEN - Na 5 weken stevig repeteren kan Participatiekoor Velsen zich presenteren in een concert, en laten zien dat een participatiekoor een verrijking is voor Velsen. Voor het culturele leven in Velsen is het gewoon een nieuw klassiek koor. Maar voor mensen met dementie biedt het Participatiekoor een veilige plek waar zij hun hobby (koorzang) kunnen blijven uitoefenen. Zo kunnen ook mensen met een haperend brein actief blijven deelnemen aan het culturele leven van Velsen. Zij krijgen, als ze dat wensen, ondersteuning op maat vanuit hun eigen stemgroep of individuele begeleiding. Respect voor ieders integriteit, versterking van de zelfredzaamheid en gevoel van eigenwaarde staan daarbij voorop. Alle deelnemers aan het Participatiekoor zijn op de hoogte van dit principe en onderschrijven het door deelname aan het koor. het is hartverwarmend om te zien hoe in slechts 5 repetities een hechte groep is ontstaan, waar men oog heeft voor elkaars noden en klaar staat om hulp te bieden waar daar om gevraagd wordt. De organisatie van het Participatiekoor wordt verzorgd door Stichting IJmond Vocaal die tot doel heeft het doen uitvoeren van vocale muziek met het accent op koormuziek.

Dit project is opgezet als een pilot, een proeftuintje, en het concert wil een impressie geven van de mogelijkheden als we na de zomer met grotere projecten starten. Daarom bevat het programma verschillende genres muziek. Enerzijds koordelen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach, voor deze gelegenheid verwerkt tot een instrumentale suite met daarin gezongen koralen opgenomen. Anderzijds licht repertoire, bekende popnummers die we in een meerstemmig koorarrangement uitvoeren en die het publiek naar hartenlust mee mag zingen. Muzikale leiding is in handen van dirigente Marlie Durge, v aste begeleider op piano en orgel is Rob van Dijk. Aan het concert doen ook vocale solisten mee en musici van Holland Symfonie Orkest.

We hopen dat u nieuwsgierig wordt en dit initiatief wilt steunen door het concert te bezoeken. Dan wordt een voortzetting mogelijk. Het plan is vanaf het najaar met repetities te starten voor een Klassiek Kerstconcert met samenzang en volgend voorjaar, net zoals de reeds bestaande participatiekoren (o.a. in Haarlem) jaarlijks doen, e en grote selectie uit de Matthäus Passion.

Het promotieconcert is op zaterdag 6 april, om 19:30 uur, in De Nieuwe Kerk te IJmuiden, Kanaalstraat 250. Toegang € 10 per persoon, er kan gepind worden; en donaties zijn welkom.

Voor meer informatie en het reserveren van plaatsen, mailt u naar ijmondvocaal@gmail.com

Participatiekoor Velsen is een initiatief van IJmond Vocaal in samenwerking met Participatiekoor.nl. De pilot is gestart met financiële ondersteuning van Het Lang Leve Kunst Fonds, Stichting IJmond Vocaal, Odd Fellows Velsen en particuliere donaties.