IJMUIDEN - De oud-katholieke parochie IJmuiden en de hervormde gemeente IJmuiden-West gaan al jaren samen op weg naar Kerst. Door corona kon dit twee jaar niet doorgaan, maar nu wordt de traditie van de gezamenlijke adventsdienst met lezingen en liederen hervat.

De lezingen uit het Oude Testament verwijzen naar de komst van de Heiland, die uit het Nieuwe Testament over de op handen zijnde geboorte van Jezus. Wat de liederen betreft, die zijn bijzonder dit jaar: ze zijn gekozen uit de verzamelbundel van Joh. de Heer. Voor velen oud en vertrouwd, dus lekker samen zingen!

De adventsdienst is op zaterdag 17 december in de Oud-Katholieke kerk te IJmuiden, Kon. Wilhelminakade 119; aanvang 17:00 uur