ZUID-KENNEMERLAND - In de duinen van Zuid-Kennemerland zijn kort na elkaar 3 natuurbruggen gebouwd: Zandpoort (2013), Zeepoort (2017) en Duinpoort (2018). Om erachter te komen welke dieren van de brug gebruikmaken en of de bruggen ‘werken’, volgen boswachters, ecologen en vrijwilligers vanaf 2020 5 jaar lang de ontwikkelingen.


Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bezocht kort geleden natuurbrug Zeepoort, die de duinen aan weerszijden van de Zeeweg bij Overveen verbindt. Ecoloog Koosje Lever van de provincie Noord-Holland praatte haar bij over het onderzoek. Rommel: “Deze brug is intussen een icoon voor strandgangers, maar wat er bovenop gebeurt weten maar weinigen. De brug is er niet alleen voor grotere dieren zoals de ree, de vos en het konijn, maar voor álle soorten die thuishoren in het voor Europa zeldzame duingrasland. Het was daarom heel interessant om te horen hoe deze bruggen ook functioneren voor de allerkleinste dieren.”

Loopkevers
Er wordt van alles onderzocht op de bruggen. Zo leggen camera’s passerende zoogdieren vast, worden reptielen en amfibieën gevolgd en tellen vrijwilligers dagvlinders en sprinkhanen. Heel bijzonder is het langjarig onderzoek naar loopkevers. Hoewel deze kevers zich vooral lopend verplaatsen, kunnen veel soorten ook vliegen. Maar er zijn ook loopkeversoorten die niet kunnen vliegen. Een weg is voor hen een onneembare barrière waardoor populaties elkaar niet meer kunnen bereiken.

Een natuurbrug biedt uitkomst en kan voorkomen dat soorten (plaatselijk) uitsterven. Sinds 2015 worden loopkevers op en rond de bruggen in Zuid-Kennemerland onderzocht. Het aantal niet-vliegende loopkevers op de bruggen is in de eerste jaren na de aanleg duidelijk toegenomen. Ook zien we dat er steeds meer karakteristieke duinsoorten op de natuurbruggen voorkomen.

Nergens anders wordt loopkeveronderzoek op natuurbruggen uitgevoerd. Dat er zelfs internationale belangstelling voor is bleek in 2018 toen deelnemers van de internationale IENE- conferentie (Infra Eco Network Europe) tijdens een veldbezoek enthousiast reageerden.

Vervolg
Alle onderzoeken lopen door tot 2025. Na 5 jaar monitoring is veel meer duidelijk over het gebruik van de natuurbruggen. De provincie is van plan om dan een symposium te organiseren waarin de resultaten breed gedeeld worden.

De provincie Noord-Holland werkt voor de monitoring van de natuurbruggen samen met waterleidingbedrijf PWN, Waternet, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ProRail en Nationaal Park Zuid-Kennemerland.