GEMEENTE VELSEN - De gemeente Velsen start met het maken van een nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) voor de periode 2018 - 2030.

Zij is benieuwd naar uw ervaringen. Velsen organiseert daarom diverse inloopavonden en vraagt om reacties via de Facebookpagina van de gemeente Velsen (flitspeiling).

Ervaringen met betrekking tot bereikbaarheid (voor auto’s, fietsers, voetgangers en overige weggebruikers), parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en openbaar vervoer zijn van harte welkom. Deze zijn belangrijk voor het bepalen van de gemeentelijke ambities, die vervolgens worden omgezet naar concrete projecten en acties. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen:

1. Waar is een verkeer- en/of parkeerprobleem?

2. Wat is het verkeer- en/of parkeerprobleem?

3. Voor wie is het een verkeer- en/of parkeerprobleem?

4. Wie veroorzaakt het verkeer- en/of parkeerprobleem?

Ook vragen wij aan inwoners van Velsen om ‘in de glazen bol te kijken’: Hoe denkt u dat u zich over 20 jaar verplaatst met in het achterhoofd de toenemende druk op het wegennet? Wellicht een lastige vraag, maar van groot belang om plannen voor de toekomst op te stellen.

Rond dit thema worden er ook inloopavonden georganiseerd. Deze avonden zijn altijd tussen 19.30 en 21.00 uur op de volgende locaties

21 november Burgerzaal gemeentehuis IJmuiden

22 november De Brulboei IJmuiden

27 november Zee- en Havenmuseum IJmuiden

29 november Rabobank IJmond Stadion Velsen-Zuid

12 december Het Polderhuis - Velserbroek

13 december Café de Wildeman – Santpoort-Noord