CASTRICUM/VELSEN - Velsen staat sinds de jaren ’40 bekend als een plek waar Romeinse forten hebben gestaan. Archeologiemuseum Huis van Hilde organiseert een lezingenreeks waarin 4 verschillende sprekers hun visie geven op de aanwezigheid van de Romeinen in Velsen.


Waar nu de Velser- en Wijkertunnel liggen, wordt al jaren archeologische onderzoek gedaan naar de Romeinse aanwezigheid. Velsen 1 – de oudste vindplaats – dateert van 16-28 na Christus. Velsen 2 van ongeveer 40-50 na Christus. Dit jaar verscheen in de publicatiereeks van Huis van Hilde de eindrapportage van fase 2 van het fort: Velsen 2. Ook over Velsen 1 is al uitvoerig gerapporteerd.

Tijdens de lezingen gaan 4 experts in op de rol van de Romeinen in Velsen en in Noord-Holland. Ter sprake komt onder meer de Romeinse strategie in Noordwest-Europa, de rol van het Romeinse legioensfort bij Valkenburg (ZH), watertransport in de Romeinse tijd en afsluitend een nieuwe visie op de aanwezigheid van Romeinen in Velsen.

Donderdag 3 november

Spreker: Jona Lendering
Titel: ‘Romeinse strategie in de 1e eeuw in NW-Europa, met de nadruk op Noord-Holland’
Jona Lendering vertelt onder meer over het belang van de Romeinen in de eerste helft van de 1e eeuw bij ons kustgebied. Welke strategieën hadden zij in deze ‘uithoek’ van hun wereldrijk en met welke overwegingen bouwden, en verlieten zij het fort in Velsen?

Donderdag 10 november

Spreker: Wouter Vos
Titel: ‘Duiding van het Romeinse legioensfort van Valkenburg (ZH)’
Naar het Romeinse fort bij Valkenburg (ZH) is de laatste jaren veel onderzoek gedaan aan de hand van oude gegevens. Wouter Vos gaat in zijn lezing in op wat we aan de hand van Valkenburg kunnen leren over Velsen.

Donderdag 17 november

Spreker: Jan Verhagen
Titel: ‘Romeinse infrastructuur voor transport over water in de Rijndelta’
Jan Verhagen heeft onlangs een proefschrift voltooid over de infrastructuur voor het transport over water in de Rijn-Maasdelta. In zijn lezing gaat hij met name in op de waterwerken, topografie en vaarroutes. Zijn onderzoek aan de rol van de Utrechtse Vecht geeft ook een context voor de positie van Velsen en Noord-Holland in de Romeinse tijd.

Donderdag 24 november

Spreker: Arjen Bosman
Titel: ‘Nieuw inzicht in Romeins Velsen door nieuw onderzoek naar oude opgravingsgegevens’
Arjen Bosman gaat in zijn lezing in over het belang van Velsen in de Romeinse tijd. Was het fort in Valkenburg het belangrijkste van West-Nederland in zijn tijd, of was Velsen van vergelijkbare betekenis? En wat zegt analyse van oude gegevens hierover? En hoe lang en met welk doel werden de forten gebouwd en ook weer verlaten?

Praktische informatie

De lezingen beginnen om 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur, vóór aanvang van de lezing is er nog de gelegenheid om het museum te bezoeken.
De lezingen zijn gratis met Museumkaart; zonder Museumkaart kost het € 7,50.
Locatie: Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum

Meer informatie en aanmelden bij Huis van Hilde