VELSEN - Het lerarenteam van basisschool De Plataan uit Velsen heeft in de Tata Steel Academy zich laten bijscholen over techniekonderwijs. In het leslokaal, dat normaal bedoeld is om leerlingen wegwijs te maken in de ‘zeven werelden van techniek’, kregen nu de docenten les over onder andere programmeren, robotica en de mogelijkheden van waterstof.


Deze studiedag voor de leraren maakt onderdeel uit van een programma dat de Tata Steel Academy en de basisschool samen hebben bedacht om meer leerlingen kennis te laten maken met techniek. In de komende maanden gaan alle groepen van De Plataan langs bij de Academy om les te krijgen in onderdelen van de maatschappij waar techniek een belangrijke rol in speelt. Zoals bijvoorbeeld media, transport of gezondheid.

“Het is belangrijk om techniekonderwijs op een nieuwe manier te brengen. Door ze in aanraking te brengen met techniek, leer je ze verder kijken”, vertelt groep 8 leerkracht Arjan van Rijn van De Plataan. “Vroeger kregen veel kinderen dit van huis mee, maar de spullen thuis zijn tegenwoordig zo complex dat je ze niet meer zelf kunt repareren. Met dit soort onderwijs leren wij ze dat weer.”

Proefballon

Van Rijn is zo overtuigd geraakt van het belang van techniekonderwijs dat hij de rol van coördinator voor techniek op zich heeft genomen. Deze methode, waarbij coördinatoren op hun school zorgen voor het aanbod van een bepaald type onderwijs, is afgekeken van het onderwijs voor kunst en cultuur. Alle scholen in de gemeente Velsen hebben een coördinator voor kunst en cultuuronderwijs die er voor zorgt dat er voor iedere groep aanbod is van interessant lesmateriaal. “Voor techniek ben ik nu nog de enige in de gemeente, maar ik hoop dat er snel meer zullen volgen.”

Voor de toekomst

Voor de energietransitie zijn er veel medewerkers nodig die een technische achtergrond hebben. Door kinderen al jong kennis te laten maken met de mogelijkheden van techniek wil de Tata Steel Academy een bijdrage te leveren aan de groei van het aantal leerlingen dat later kiest voor een carrière in de techniek. Hans Nooij van de Tata Steel Academy: “Wij laten zien dat techniek niet moeilijk is. Dat je techniek kan leren en dat techniek ook leuk is. Én dat je met techniek allerlei problemen in de wereld kunt oplossen.”

Van Rijn, die voor de ruim 40 docenten van De Plataan de trip naar de Tata Steel Academy heeft verzorgd, geeft bij de start de studiemiddag een treffend voorbeeld van het belang van techniekonderwijs. Hij vertelt over een leerling die ‘meer tijd op de gang dan in de les doorbracht’. Bij één van de techniekdagen ging deze leerling in volledige concentratie helemaal op in zijn technische werk. “Sommigen werken graag met hun hoofd, anderen graag met hun handen en we hebben allebei hard nodig.”