IJMUIDEN - Nog tot en met zondag 30 september zijn in de loodsenzaal van het IJmuider Zee- en Havenmuseum schilderijen te bezichtigen van voormalig loods Arie van der Veer.De moeite waard. Het museum is geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Museumkaart geldig.


Arie van der Veer is geboren en getogen in IJmuiden. In Amsterdam ging hij naar de zeevaartschool. 10 mei 1940 was zijn eerste dag als stuurmansleerling bij de Hollandsche Lloyd op de ‘Westland’. Terwijl schip en bemanning in IJmuiden lagen te wachten op Duitse krijsgevangenen werden zij door Duitse bommenwerpers aangevallen. Het schip is toen in allerijl vertrokken. Arie was 17 jaar en is de gehele oorlog buitengaats gebleven. Hij maakte diverse reizen mee in gevaarlijke konvooien naar Zuid- en Noord-Amerika. In Liverpool leerde hij ‘zijn Betty’ kennen waarmee hij in 1944 trouwde.Van 1950 tot 1977 heeft Arie als loods gewerkt bij het Loodswezen en de laatste jaren voor zijn pensionering als Inspecteur en wnd. Hoofd Betonning, Bewaking en Kustverlichting.

Arie is na zijn schooltijd gaan tekenen en schilderen, eerst met houtskool en potlood en algauw daarna met olieverf. Arie was een autodidact en de zee en schepen waren zijn grote inspiratiebron.Tot op hoge leeftijd is hij blijven schilderen en hij heeft ruim 200 schilderijen gemaakt, waarvan 15 schilderijen, in bruikleen van particulieren en van de loodsensociëteit ‘Recht door Zee’, nu te zien zijn in het museum.