VELSEN-NOORD - Na eerdere acties in de Amsterdamse haven voerde een groep bezorgde burgers onder het motto 'Kappen met kolen' vandaag een blokkade-actie uit bij Tata Steel IJmuiden, grootverbruiker van kolen en de grootste uitstoter en vervuiler van Nederland. De betrokken burgers maken zich grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en eisen dat de overheid een eind maakt aan het gebruik van kolen, de meest schadelijke fossiele brandstof.

“Onbegrijpelijk dat Tata Steel gewoon door mag blijven draaien alsof het business as usual is. De opwarming van onze planeet loopt nu al de spuigaten uit en is ronduit catastrofaal. En Tata mag lekker doorgaan met het verstoken van 4,1 miljoen kilo kolen per jaar!”, aldus een woordvoerder. Kolen zijn niet alleen verantwoordelijk voor een onevenredig hoge CO2-uitstoot, ze veroorzaken ook veel milieuschade bij de winning en leiden tot aanzienlijke gezondheidsschade als gevolg van de fijnstof die na verbranding vrijkomt.

Van alle maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen, is stoppen met steenkool de snelste en makkelijkste manier. Daarom moet onmiddellijk een einde worden gemaakt aan het gebruik van kolen. De huidige energiecrisis als gevolg van de Russische agressie in Oekraïne is geen excuus kolencentrales langer open te houden of weer in bedrijf te stellen. Sterker nog: de energiecrisis biedt een kans sneller te verduurzamen en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen versneld af te bouwen. Daarbij moet de nadruk liggen op energiebesparing en dient het stilleggen van energie-intensieve industrieën die zwaar op fossiele energie leunen – zoals de glastuinbouw en producenten van bijvoorbeeld staal (Tata), aluminium (Aldel) en kunstmest (Yara) – voorrang te krijgen boven het opvoeren van kolengestookte centrales.

Deze burgers eisen van de Nederlandse overheid dat zo snel mogelijk wordt gestopt met het winnen, transporteren en verstoken van kolen en/of het faciliteren daarvan. Deze actie is de vierde in een reeks estafetteblokkades die zich richten op grootverbruikers van kolen en plekken waar kolen worden gedistribueerd, zoals de havens van Amsterdam en Rotterdam, de Eemshaven en Tata Steel in IJmuiden. Deze burgers gaan door met hun blokkade-acties totdat de Nederlandse overheid het gebruik van steenkool volledig uitfaseert.

Na drie eerdere blokkade-acties in de Amsterdamse haven, waarbij meerdere kolentransporten werden verstoord en enkele deelnemers werden gearresteerd, richten de actievoerders zich dit keer op Tata Steel IJmuiden. Zij vinden dat de fabriek zo snel mogelijk moet worden stilgelegd. “Het gebruik van kolen is in deze tijd volstrekt onverantwoord”, aldus een woordvoerder. “Het gaat erom de juiste prioriteiten te stellen. Een groot deel van het staal dat hier wordt geproduceerd, gaat bijvoorbeeld naar de auto-industrie. Hebben we in deze tijden van crisis echt nog meer nieuwe auto's nodig?”

Volgens de woordvoerder vinden er binnenkort weer nieuwe blokkade-acties plaats: “Kolen versnellen de opwarming van de Aarde – alsof klimaatverandering nog niet snel genoeg gaat. We gaan door met deze acties tot de overheid stopt met deze waanzin en het gebruik van kolen volledig beëindigt.” De volgende actie staat gepland voor 15 oktober.