IJMUIDEN - De aanwezigheid van Tata Steel heeft een grote invloed op de leefomgeving in de regio IJmond. In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het onderzoeksbureau Ipsos de ervaringen van de inwoners van de IJmond over hun leefomgeving gemeten. Het onderzoek vloeit voort uit het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Hoofdconclusie
In het rapport staat als hoofdconclusie van het onderzoek: "Inwoners van de regio IJmond zijn positief over het woongenot in hun gemeente. Er zijn wel zorgen over de veiligheid van de leefomgeving voor hun gezondheid. In de gemeente Beverwijk en de gemeente Velsen maken ze zich hier significant meer zorgen over dan in de gemeente Heemskerk. Als het gaat om de zorg voor hun leefomgeving, hebben inwoners vertrouwen in de verschillende overheidsinstanties. Dit vertrouwen hebben ze niet in Tata Steel. Bijna de helft denkt bovendien dat Tata Steel de grootste oorzaak is van de gezondheidsproblemen in de regio. Inwoners zien echter ook dat Tata Steel belangrijk is voor de werkgelegenheid in de regio. Als inwoners een klacht hebben over Tata Steel melden ze deze niet altijd. De belangrijkste reden is dat ze geen vertrouwen hebben dat er iets wordt gedaan met hun klacht."

Reactie Gedeputeerde Staten
In een reactie op het rapport geven Gedeputeerde Staten (GS) aan dat het goed is om te lezen dat mensen met plezier in de IJmond wonen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof: "De conclusie dat inwoners zich zorgen maken over de gevolgen van de industrie op hun leefomgeving en gezondheid herken ik. Een groot deel van de inwoners zien Tata Steel als de grootste oorzaak van hun gezondheidsproblemen in de regio. Wij delen die zorgen en het benadrukt nogmaals het belang van de inzet van de provincie samen met andere overheden voor een gezondere leefomgeving in de IJmond." De provincie doet dit samen met de IJmondgemeenten, de Omgevingsdiensten, de GGD Kennemerland en de Rijksoverheid.Een groot deel van de inwoners ziet ook het belang van Tata Steel voor de werkgelegenheid. Dit sluit aan bij het standpunt van GS dat er plek is voor Tata Steel in de IJmond, maar alleen als de leefomgeving schoner en gezonder wordt.

GS benadrukken het belang om klachten te melden juist ook van mensen die dat nu niet doen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is de centrale overheid in de IJmond voor klachten over Tata Steel (en andere grote bedrijven in de regio). De OD NZKG heeft in 2021 het 'Meldpunt Overlast Tata Steel' gelanceerd, zodat de bewoners van de IJmond eenvoudiger overlast kunnen melden. De OD NZKG is bezig met het verbeteren van het afhandelen van de overlastmeldingen en hoe ze hierover naar de melders communiceren. Op korte termijn komt er een dashboard op de website van de OD NZKG dat inzicht geeft in het aantal overlastmeldingen en de ongewone voorvallen bij Tata Steel. Overlastmeldingen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de inspectieprioriteiten en bij analyses die de OD NZKG doet; het is van belang dat bewoners overlast melden.

Programma Tata Steel 2020-2025
Het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond is door de provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen gezamenlijk opgesteld. Het bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schoon waterstof speelt daarbij een belangrijke rol.

De resultaten van het inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond is hier te downloaden.