IJMUIDEN - Stichting Duinbehoud is positief over het nieuwe investeringsplan Roadmap+ van Tata Steel dat gisteren werd gepresenteerd. Met name de bouw van de DeNOx installatie voor de Pellet Fabriek kan positieve effecten hebben voor de natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Kennemerduinen. “Het is een grote stap in de goede richting waar de natuur baat bij heeft. Met deze maatregel kan de natuur in de duinen weer tot bloei komen.” aldus Marc Janssen van de Stichting Duinbehoud.

Op dit moment is Tata Steel een van de grootste vervuilers in Nederland. Naast de uitstoot van roet, stank, fijnstof en chemische stoffen wordt ook veel stikstof de lucht in geblazen. De uitstoot van stikstof van Tata Steel is op dit moment 1,7 miljoen kg N per jaar. Dat is net zo veel als de uitstoot van circa 600 agrarische bedrijven. De uitstoot van stikstof leidt tot een overbemesting van de natuur en achteruitgang van de biodiversiteit in de duinen.

Hoe groot de reductie wordt van de stikstof uitstoot met de bouw van de DeNOx installatie moet nog worden afgewacht, maar dat zal toch zeker 70% tot 80% zijn van de huidige uitstoot. De investering voor de DeNOx installatie stond al langer in de planning, maar het lijkt er nu met het nieuwe investeringsplan ook echt van te komen.