IJMOND – De IJmond is een eigenzinnige cultuurhistorische schatkamer, die meer bekendheid verdient. Dat is een van de conclusies uit de Regionale cultuurvisie 1.0, die de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben vastgesteld. De gemeenteraden van de drie IJmondgemeenten moeten nog een besluit nemen over deze Regionale cultuurvisie.

De belangrijkste uitdaging voor de IJmond ligt op het gebied van de cultuurparticipatie. De helft van de bewoners maakt gebruik van kunst en cultuur. Dat cijfer kan zeker nog omhoog. Belangrijkste verbeterpunt is informatie over culturele voorzieningen en evenementen: veel bewoners weten niet wat er te doen is in de IJmond en ervaren dat als gemis. Sterke punten van de IJmond zijn het unieke cultuurlandschap van duinkust, polder en industrie met een grote schat aan cultureel erfgoed. Ook sterk is de betrokkenheid, die blijkt uit bloeiende initiatieven van bewoners, ondernemers en culturele organisaties.

De drie belangrijkste ambities
Uit deze analyse volgen drie belangrijke ambities: de culturele identiteit van de IJmond, waar bewoners, bedrijven en partners trots op zijn, kunnen we verder versterken. Dat gaat hand in hand met een stevigere positionering van de IJmond als cultuurhistorische schatkamer en als eigenzinnige culturele regio binnen de Metropoolregio Amsterdam. Samenwerking moet ook bijdragen aan participatie: meer bewoners die meedoen aan culturele evenementen en activiteiten in de IJmond. Met het uitwerken van de drie speerpunten zichtbaarheid, cultuureducatie en initiatief worden de drie belangrijkste ambities gerealiseerd.

Gemeenten maken eigen lokaal cultuurbeleid
De Regionale cultuurvisie 1.0 geeft richting aan de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd hebben de gemeenten de ruimte om hun eigen, lokale cultuurbeleid te maken. Vanzelfsprekend draagt het lokale cultuurbeleid bij aan de drie ambities van de gezamenlijke cultuurvisie.