IJMUIDEN - Iconen zijn schilderingen op houten panelen met afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, heiligen en gebeurtenissen uit de bijbelse boeken. Ze zijn een zeer oude en authentieke manier van lofprijzing binnen de byzantijnse liturgie, gebaseerd op het geloof in de realiteit van de liturgische symboliek: een geestelijke realiteit wordt tot een zichtbare vorm gebracht, zodat het hemelse en het aardse, het geestelijke en het stoffelijke daarin zijn verenigd. Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van oosters-orthodoxe kerken en hun gelovigen. Het schilderen van iconen wordt als een religieuze handeling beschouwd, gebonden aan vaste regels (stappen) waarvoor Gods zegen gevraagd wordt door meditatie en gebeden. Er wordt alleen gebruikgemaakt van natuurlijke materialen: hout, krijt, lijm, hars en verf (bestaande uit eidooier, water, rode wijnazijn en pigmenten van minerale oorsprong) en eventueel bladgoud.

In de Oud-Katholieke kerk te IJmuiden zijn iconen tentoongesteld van Corrie Woudenberg uit Twisk. Ze volgde lessen bij Simon Koopman in Venhuizen en noemt het "schrijven" in plaats van schilderen, omdat iconen de woorden uit de heilige schrift weergeven. Ze vertelt hierover:

"Ikonen schrijven is mijn passie waarin ik mijn rust vind. De kwaliteiten van iconen leer je kennen door alle kenmerken te zien. Hierdoor voel je de verschillende kwaliteiten aan waarbij steeds een bepaalde stap uitgevoerd wordt. Iedere stap heeft in zich wat nodig is voor de volgende stap, iedere kwaliteit leidt naar een volgende kwaliteit".

De eerste stap is het paneel, vaak met linnen bedekt waarop met houtskool de schets wordt aangebracht. Corrie: "Je begint met de aardkleur oker, want alles komt uit de aarde voort. Daarna wordt het bladgoud voor de aureool aangebracht, dat goddelijk hemels licht symboliseert. De laatste stap zijn de ogen. Daar begin je niet zomaar aan. Via de ogen maak je contact met de persoon op de icoon."

De iconen zijn de hele maand januari te bezichtigen tijdens kerkopenstelling, iedere zaterdag tussen 14 en 16 uur. Toegang is vrij. Adres van de kerk: Kon. Wilhelminakade 119 te IJmuiden