IJMUIDEN - Op zondag 14 november worden in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden de gevallenen op zee herdacht. Om 15:30 begint de dienst die in het teken staat van mensen die leven en werken op zee. De herdenkingen maken deel uit van een traditie die na de Tweede Wereldoorlog is begonnen. In IJmuiden hebben de herdenkingen een extra lading gekregen na de rampen met de IJM-31, Alkmaar in 1952, de IJM-60 Catharina Duyvis in 1953 en de FD-141, Larissa in 1994.

In 2001 verging de kotter VICTORY waarbij de vier opvarenden het leven lieten.

De samenkomst wordt geleid door vier voorgangers. Dat zijn de dominee van de Nieuwe kerk, Interim predikant Sicco Zijlstra, de pastoor van de Oud-Katholieke Parochie, Harald Münch, havendominee Leon Rasser en Rooms Katholieke lekenvoorganger Jan Ham die de herdenkingsrede zal uitspreken. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Ary Rijke en een blaas ensemble, met o.a. bassist Dick Wardenier uit IJmuiden.

Als meest bijzondere moment in de dienst wordt echter de minuut stilte ervaren waarbij gedacht wordt aan ‘hen die zijn in nood op zee’. Daarna wordt het ‘zeemanslied’ gezongen, O eeuw’ge Vader sterk in macht.

Na afloop kan er koffie en thee gedronken worden in het wijkgebouw “De Rank” achter de kerk. Dan is er gelegenheid om na te praten en nabestaanden een hart onder de riem te steken.

Een ieder die zich verbonden voelt met mensen die leven en werken op zee is van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen.

U kunt de dienst ook online volgen via "kerkdienst luisteren", maar ook de uitzendingen meevieren met geluid en film via YouTube. Inloggen kan direct via de website van De Nieuwe Kerk: https://www.denieuwekerk.nl/