VELSEN - Op 1 juli van 15:00 tot 17:00 uur organiseert Keti Koti Velsen een bijzondere viering in Bibliotheek Velsen om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren.

Keti Koti op 1 juli, wat "gebroken ketenen" betekent in het Sranantongo, is tevens de sluiting van het herdenkingsjaar 150 jaar afschaffing slavernijverleden dat op 1 juli 2023 startte. Met een lezing van Laurens Olijfveld, waterritueel en een nagesprek belooft het een bijzondere middag te worden.

Het doel van deze viering is om de slachtoffers van de Trans-Atlantische mensenhandel en slavernij te herdenken en de afschaffing van slavernij op een waardige wijze te vieren. Met de herdenking eren we de offers die voorouders hebben gebracht en hun strijd voor overleving en vrijheid. We vieren de afschaffing van de slavernij en het groeiende bewustzijn dat we leven met het goede dat onze voorouders hebben behouden en aan ons hebben overgedragen. Een viering van onze kracht en verbondenheid in de maatschappij.

Spreker

De speciale gastspreker is drs. Laurens Olijfveld. Zijn lezing, getiteld "KATIBO en haar onmenselijkheden, begaan tijdens de Trans- Atlantische slavernij en slavenhandel", vertelt over het maritieme koloniale verleden in het Atlantisch gebied en de doorwerking daarvan in onze huidige samenleving. Olijfveld gaat in op het verzet van de inheemsen en de marrons tegen het regiem. Ook belicht hij de weg naar emancipatie en de afschaffing.

Herdenkingsjaar

De lezing maakt deel uit van de activiteiten binnen het herdenkingsjaar van de afschaffing van slavernij in Nederland. Gedurende deze periode besteedt de Bibliotheek extra aandacht aan de collectie over dit belangrijke onderwerp en diverse activiteiten organiseert om bewustwording en begrip te bevorderen. Ook na 1 juli willen Keti Koti Velsen, Discriminatie.nl en Bibliotheek Velsen blijven samenwerken aan dit onderwerp.

Maandag 1 juli 2024, Bibliotheek IJmuiden, aanvang 15:00 uur. Meer informatie op de website www.bibliotheekvelsen.nl