IJMUIDEN - Tijdens het Havenfestival IJmond is een visplein ingericht waarop Cornelis Vrolijk laat zien hoe zij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de samenwerking gevierd wordt tussen de partners uit de Green Deal Visserij voor een Schone Zee.

Afval uit de zee
Het internationale visserijbedrijf Cornelis Vrolijk is actief in de vangst, kweek, verwerking en verkoop van vis, visproducten en garnalen. Zij leveren hierbij een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid van miljoenen mensen, maar erkennen ook hun verantwoordelijkheid voor het behoud van gezonde visbestanden, het minimaliseren van de milieubelasting en goede arbeidsomstandigheden.

Een van de onderwerpen binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is afval. Het overboord gooien van afval in de maritieme sector betekent een ernstige vervuiling van de zeeën en oceanen. De visserij wordt als medeveroorzaker van deze vervuiling genoemd, maar ondervindt ook last van het probleem. De vis die gevangen wordt ontwikkelt zich het beste in een schone en gezonde omgeving en geen enkele schipper is blij met plastic troep in zijn visnet.

Cornelis Vrolijk sloot zich daarom recentelijk aan bij de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Een samenwerkingsverband met ruim 20 andere partijen uit de visserijsector, havens, afvalverwerkers, rijksoverheid, gemeenten en NGOs. Ondertekenaars van deze Green Deal zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden door concrete acties op het gebied van afvalpreventie, afvalmanagement en afgiftemaximalisatie. Zo wordt er gewerkt aan de verbetering van afvalvoorziening aan boord van vissersschepen en havens. In 2017 konden vissers al in 6 Nederlandse visserijhavens alle afvalstromen gescheiden aanleveren. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden voor de vermindering van pluis in zee door gebruik te maken van alternatieve materialen.

Fishing for Litter
Recent besloot ook Rederij Jaczon mee te doen aan het programma Fishing for Litter. Hiermee werden 13 schepen toegevoegd aan de Fishing for Litter vloot. In dit door KIMO gecoördineerde project nemen deelnemende vissers opgevist afval mee naar de haven. Alle visserijhavens in Nederland nemen deel aan dit project. De vissers die meedoen, doen dit belangeloos en de inhoud van de aan wal gebrachte big bags wordt kosteloos ingezameld. Momenteel doen wel 123 Nederlandse vissersschepen mee aan het programma die alleen al in 2017 ca. 300 ton afval ophaalden. Vrijdag 6 juli is een bijeenkomst georganiseerd in Scheveningen om ook in deze Nederlandse vissershaven het afvalmanagement te bespreken.

Oude netten worden sokken
Partners in de Green Deal weten elkaar goed te vinden. Zo is Cornelis Vrolijk ook de samenwerking aangegaan met Healthy Seas. Dit initiatief zorgt ervoor dat oude visnetten omgezet worden in een hoge kwaliteit garen, welke gebruikt wordt in badkleding, vloerbedekking en sokken. Healthy Seas verzamelde in 2017 in 3 Nederlandse visserijhavens een recordaantal netten met een totaal gewicht van 143 ton. Hiervan kunnen honderdduizenden sokken gemaakt worden. In maart 2018 werd de eerste lading van 25 ton oude netten bij Cornelis Vrolijk opgehaald.

Havenfestival IJmond
Datum: zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018, locatie: Trawlerkade, IJmuiden.