IJMUIDEN - De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden loopt een vertraging op van 27 maanden, zo meldt Rijkswaterstaat. De oorzaak zou een onverwachte aanpassing zijn in de constructie van de sluisdeuren. De scheepvaart zal geen hinder ondervinden van de vertraging, wel zullen de omwonenden van het sluizencomplex langer overlast ervaren.

Het is niet voor het eerst dat de bouw van het grootschalige sluizencomplex vertraging oploopt. Volgens consortium OpenIJ zijn er problemen naar voren gekomen bij de deurkassen. Die kunnen gebouwd worden, maar daar is meer tijd voor nodig dan verwacht.

Volgens Rijkswaterstaat heeft deze nieuwe planning geen gevolgen voor de duur van de afsluiting van de sluizenroute. "Die blijft nog steeds een jaar, tot april 2019", melden ze. Ook kunnen schepen tot de oplevering - uiterlijk januari 2022 - gebruik blijven maken van de oude Noordersluis.

De gemeente Velsen is allesbehalve blij met de nieuwe tegenvaller. "Dit betekent dat onze inwoners die bij het sluizencomplex wonen langer overlast gaan ervaren door geluid en de bouw", aldus wethouder Bram Diepstraten. "We blijven bij Rijkswaterstaat aandringen op maatregelen om het leed voor omwonenden en weggebruikers van de sluizenroute te verzachten."

Als de sluis over een paar jaar klaar is, moet hij ervoor zorgen dat er meer en vooral ook grotere schepen, ook bij laag water, naar de haven van Amsterdam kunnen varen. De huidige Noordersluis dateert al uit 1929 en voldoet om technische en economische redenen niet meer aan de huidige eisen. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.