VELSERBROEK - Aankomende tien jaar moet de CO2-uitstoot van sportaccommodaties 49 % lager zijn. De uiteindelijke doelstelling voor 2050 is een verminderde uitstoot van 95%. Gemeente Velsen moet haar sportaccommodaties in versneld tempo energieneutraal en groener maken om te voldoen aan de eisen van de Routekaart Duurzame Sportaccommodatie. En dat geldt óók voor uw eigen sport- of clubaccommodatie.

Informatiebijeenkomst gratis begeleidingstraject Team Sportservice

Wenst uw vereniging gratis begeleiding van een energie-expert om uw accommodatie te verduurzamen, CO2-uitstoot te verminderen en geld te besparen? Kom dan maandag 3 februari naar de informatiebijeenkomst over het begeleidingstraject van Team Sportservice.

Team Sportservice hanteert helder stappenplan
Het Ministerie van VWS wil landelijk gestructureerde ondersteuning voor sport- of clubaccommodaties die verduurzamen. Daarom biedt Team Sportservice in opdracht van NOC*NSF een gratis landelijke aanpak voor het verduurzamen van verenigingsaccommodaties.

Team Sportservice hanteert een helder stappenplan dat uw vereniging niet alleen verduurzaming, maar ook een behoorlijke kostenbesparing oplevert:
• Inzicht krijgen in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
• Ambitie bepalen
• Plan van aanpak opstellen
• Offertetraject begeleiden uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet van betrouwbaar netwerk en een eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden
• Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
• Nazorg tijdens de realisatie

Vereniging direct inschrijven

Na afloop van de informatiebijeenkomst kunt u zich direct inschrijven voor de begeleiding door een energie-expert. De begeleiding ter waarde van € 2.000,- wordt u kosteloos aangeboden door het Ministerie van VWS via de Sportlijn van het Sportakkoord.

De bijeenkomst: waar& wanneer?
Datum: 3 februari 2020
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Polderhuis in Velserbroek

Aanmelden? Graag!
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via fgeldorp@velsen.nl of 0255-567666