IJMUIDEN - Tata Steel moet flink gaan bezuinigen. De staalfabriek moet voor minstens 170 miljoen gaan bezuinigen in het personeelsbestand. Dat valt te lezen in een memo aan het personeel, die in het bezit is van NH Nieuws. De ondernemingsraad vreest dat er 2.500 banen verdwijnen in heel Europa.


Het totale bedrag dat Tata Steel Europa moet gaan bezuinigen, bedraagt zo'n 830 miljoen euro. In de mededeling aan het personeel staat dat 'een groot deel van dit bedrag door Tata Steel Nederland opgebracht moet worden'. Het exacte bedrag dat in Velsen moet worden opgehoest, wordt niet genoemd. Wel wordt er geschreven dat het 'omlaag brengen van personeelskosten' zo'n 170 miljoen euro moet gaan opleveren over het gehele continent.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) laat via vice-voorzitter Gerrit Idema weten dat het zou gaan om het verdwijnen van zo'n 2.500 banen in Velsen, Frankrijk, Engeland en België.

'Zeer forse ingreep'
De COR spreekt van 'een zeer forse ingreep'. De raad meldt dat de bezuiniging 'buitenproportioneel is gezien de huidige financiële situatie van Tata Steel Nederland'. Idema legt uit: "We weten best dat het niet goed gaat in de auto-industrie en de kosten voor CO2-opslag hakken er ook in. Maar dit..."

De verwachting is dat er in november meer duidelijkheid over de precieze besparingen is. Als de plannen gereed zijn, wordt de COR om advies gevraagd.