BLOEMENDAAL - Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland roept bezoekers op niet te komen. Het park vreest dat de veiligheid in het gedrang komt.

Het aantal bezoekers aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is de afgelopen weken al toegenomen en met het mooi lenteweer van dit weekend zal de drukte alleen maar toenemen. En dat ondanks de geldende anti-coronamaatregelen.

Frisse neus
De nadrukkelijke oproep is dit weekend niet te komen, maar een rustiger moment uit te kiezen om een frisse neus te halen. De afgelopen weken heeft het NPZK gemerkt dat coronarichtlijnen van het RIVM vaak in de wind worden geslagen. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe bezoekers in het Nationaal Park die de regels nog niet kennen en van de paden afgaan. In de weekenden is er aanzienlijk meer bezoek en dit maakt het voor de bezoeker nog lastiger zich aan de regels te houden, zegt Cees Roem, voorzitter van het park.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt tussen Zandvoort en de gemeente Velsen. Het is een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN en de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Waterleidingduinen
In de Amsterdamse Waterleidingduinen een stukje verderop is dit weekend extra mankracht op de been om de naleving van de RIVM-richtlijnen te contoleren. Het bezoek aan de duinen wordt goed in de gaten gehouden. Er is ook in het weekend contact met Veilgheidsregio's en gemeenten over hoe het met bezoek gaat. De Amsterdamse Waterleidingduinen roepen bezoekers op zich aan de landelijke coronaregels te houden en alleen per fiets of lopend te komen en niet met de auto.