NOORD-HOLLAND - Na maandenlang onderhandelen over een nieuw kabinet zijn ze eruit in Den Haag. Vanmiddag is het regeerakkoord gepresenteerd. NH Nieuws ploos het voor je uit en zet op een rij wat de kabinetsplannen voor onze provincie betekenen.

Allereerst is een apart 'hoofdstuk' aan Schiphol gewijd. Daarin valt te lezen dat 'samen met de regio' wordt onderzocht hoe de ontsluiting van het vliegveld kan worden verbeterd. Kabinet Rutte III wil de bereikbaarheid via de weg en per spoor verbeteren en, jawel, onderzoekt de mogelijkheden voor een metro van en naar Schiphol.

Extra asfalt
Verder zijn er ook plannen voor het wegennet gesmeed. Voor Noord-Holland springt de A7 eruit. Het kabinet wil extra asfalt voor de snelweg die tussen Zaandam en de Afsluitdijk loopt. Daarnaast wil het kabinet ook de A4, A1 en de A2 aanpakken. Uit het regeerakkoord is nog niet op te maken om welke delen van die snelwegen het precies gaat.

Het Amsterdamse havengebied wordt ook expliciet genoemd in het regeerakkoord. Er wordt bekeken hoe 'het grote potentieel voor koolstofdioxide-afvang en -opslag en restwarmte' beter kan worden benut.

Groei Schiphol
Daarnaast wordt het belang van de luchthaven voor de Nederlandse economie benadrukt. Het kabinet vindt het belangrijk dat Schiphol kan doorgroeien en wil daarvoor de benodigde voorwaarden scheppen. Het aantal vluchten mag dus groeien, maar daar wordt aan toegevoegd: "Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat op een."

Ten slotte nog enkele punten die worden genoemd:

Schiphol geeft voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. "Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten."

Vliegroutes worden geoptimaliseerd en verkort. Dit moet leiden tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot.

Door de groei van het aantal passagiers moeten grenscontroles efficiënter worden. "We investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van paspoortcontroles."