VELSEN - Tjeerd de Kort vertrekt per 1 maart 2021 als directeur-bestuurder van Bibliotheek en KunstForm Velsen. Zes jaar geleden trad hij aan als directeur-bestuurder van Bibliotheek Velsen en vanaf 2018 werd de Stichting KunstForm hieraan toegevoegd. In de afgelopen periode gaf hij leiding aan de voltooiing van een grootscheepse transformatie en zette beide organisaties stevig op de kaart in Velsen. De Kort vertrekt volgend jaar met zijn vrouw naar het buitenland, waar hij een nieuw avontuur begint.

De raad van toezicht betreurt zijn vertrek zeer, maar kan niet anders dan zijn besluit respecteren. Remco Wijnia, voorzitter: “Tjeerd de Kort heeft met enorm veel energie en inzet een cruciale rol gespeeld om de Bibliotheek en KunstForm te vormen tot wat ze nu zijn en wij zijn hem erkentelijk voor wat hij heeft bereikt. Wij wensen hem veel succes in zijn avontuur in het buitenland. Het is nu aan ons om een passende opvolger te vinden, die de ingezette nieuwe koers kan voortzetten.”

Van traditionele uitleen naar participatie bibliotheek
Tjeerd de Kort heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de transitie van Bibliotheek Velsen van een traditionele uitleenbibliotheek naar een participatiebibliotheek. Een organisatie die samenwerkt met diverse organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied. Hetgeen een platform biedt aan organisaties waar Velsenaren leesplezier kunnen ontwikkelen, kennis & informatie kunnen halen en met elkaar kunnen delen.

KunstForm, een gezonde organisatie
Daarnaast is De Kort betrokken geweest bij de oprichting van Stichting KunstForm, die een groot deel van de werkzaamheden van het failliete Kunstencentrum Velsen overgenomen heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment een financieel gezonde organisatie staat die klaar is voor de uitdagingen die op haar afkomen.

“Het was geen makkelijke beslissing, maar na alles goed overwogen te hebben is dit het moment voor mij om te vertrekken. Ik heb met veel plezier en inzet de taken volbracht die ik bij mijn aantreden had gesteld. Ik heb leiding mogen geven aan deze twee mooie organisaties, met een fantastisch team van enthousiaste collega’s. Ik ben trots dat bezoekers van alle leeftijden kunnen genieten van wat zowel de bibliotheek als KunstForm in deze gemeente biedt en trots waar ze nu staan.” Aldus Tjeerd de Kort.