IJMUIDEN - Alle kinderen op basisschool De Zefier in IJmuiden krijgen vanaf deze week muziekles in de klas van een vakdocent via KOEL. Afgelopen woensdag was de feestelijke dag waarop dit belangrijke nieuwe initiatief in samenwerking met KunstForm Velsen is gestart (zie foto).

De aanleiding is een intensieve samenwerking tussen KOEL en de school met als doel cultuur en muziek educatie voor kinderen in Zee – en Duinwijk. Door de samenwerking met KunstForm is het programma uiteindelijk ook echt van de grond gekomen. Vanuit het regionale programma ‘Cultuuronderwijs met Kwaliteit’ faciliteert en ondersteunt KunstForm de programmering van De Zefier en KOEL.

De oorsprong van het programma ligt al een paar jaar terug. Al bij de opening van het huidige hoofdgebouw constateerden de schoolleiding van De Zefier en Eline en Koen van KOEL dat er weinig kinderen in Zee- en Duinwijk deelnamen aan muzikale lessen of andere muzikaal vormende activiteiten. Dit is natuurlijk een belangrijke component in de ontwikkeling van kinderen. In de periode daarna merkten we daarnaast dat het lastig was kinderen uit de wijk deel te laten nemen aan aanbod elders in Velsen. De jaren daarna is het uiteindelijk gelukt een mooi geheel hiervan te kneden dat zich enerzijds vertaald in muzieklessen in alle klassen tijdens schooltijd en anderzijds de mogelijkheid om nabij de school- en thuisomgeving deel te nemen aan een naschools aanbod voor musicallessen en muzikale oriëntatie.

Uiteindelijk maken alle kinderen op de Zefier hierdoor kennis met kwalitatief goede muzieklessen met als doel een brede ontwikkeling. Wanneer kinderen zich breder ontwikkelen en daardoor hun talenten kunnen ontwikkelen is dat natuurlijk het mooiste wat je ze kunt meegeven voor de toekomst. Met de start van deze programmering hopen de samenwerkende partijen dan ook het startschot gegeven te hebben voor meer van dit soort initiatieven en samenwerkingen in de gemeente Velsen, zodat straks ieder kind in de gemeente toegang heeft tot kwalitatief cultuur- en muziekonderwijs.