VELSEN - Harsco Metals, het bedrijf dat slak verwerkt op het terrein van Tata Steel, hoeft een ton aan dwangsommen niet te betalen. Een ambtenaar van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is vergeten een aanmaning te sturen na milieuovertredingen, hierdoor zijn de dwangsommen verjaard.


Dit staat in een brief van milieu-gedeputeerde Jeroen Olthof aan Provinciale Staten. Het gaat om dwangsommen van ieder 25.000 euro vanwege stofverspreiding op 24 januari, 28 januari (2x) en 22 februari van vorig jaar. Op 16 december 2019 heeft de Omgevingsdienst Harsco een invorderingsbeschikking gestuurd naar aanleiding van de overtredingen. Harsco heeft deze niet betaald.

Verjaard
Pas drie maanden later, 17 maart van dit jaar, heeft de Omgevingsdienst een kopie hiervan gestuurd naar de afdeling debiteurenbeheer, dat de 'bekeuringen' int. Dat was al meer dan een jaar later. Dat de provincie Harsco op 20 maart vervolgens een aanmaning stuurde was een formaliteit gezien de verjaring van de zogeheten invorderingsbevoegdheid.Donderdagmiddag legt gedupeerde Olthof verantwoording af voor de blunder van de Omgevingsdienst