VELSEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeentelijke begroting voor 2018 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Het motto van de laatste begroting van dit college is: ‘Verder bouwen aan Velsen’. De gemeente investeert in de toekomst, op economisch vlak, in duurzaamheid en in het sociaal domein. Dat kan ook, want Velsen is financieel gezond.

Velsen is financieel gezond

De meerjarenbegroting is positief. Het weerstandsvermogen – om tegenvallers op te vangen – is ruim voldoende. Voor inwoners van Velsen is dat ook goed nieuws: de woonlasten stijgen minder dan de inflatie. Per saldo stijgen de woonlasten in 2018 voor een gemiddeld gezin met € 2. Zoals beloofd is de Onroerend Zaak Belasting alleen verhoogd met het inflatie percentage. De kosten voor afval inzameling gaan naar beneden en het tarief voor de afvalstoffenheffing dus ook. Dit maakt de stijging van de rioolheffing goed.

Klik op de link hiernaast voor de hele tekst van het persbericht.