SANTPOORT NOORD - Op 7 april komen Anneke van Dok en Jan Pronk in de Dorpskerk Santpoort-Noord elk een lezing houden met als titel macht en leiderschap. Een aansprekend onderwerp met in onze nabijheid het oorlogzuchtige Rusland dat Oekraïne in haar macht probeert te krijgen.

Anneke van Dok heeft diverse politieke functies vervuld op zowel lokaal als nationaal niveau en was van 1990 – 1994 burgemeester van Velsen en daarna staatssecretaris van Economische zaken en vervolgens burgemeester van Vlissingen, Niedorp en mede oprichtster van de gemeente Hollandse Kroon.

Ze zal vertellen over haar nieuwe roman Het Wajangspel. Deze nieuwe sleutelroman is een speurtocht naar de oorsprong van macht, met een knipoog naar de tv-serie Yes Minister. Wie is de baas, de wajangpop of de Dalang (poppenspeler)? Hoe komt Jacob Poppe in het Catshuis terecht en belangrijker nog: hoe krijg je hem er weer uit.

Eerdere romans van Anneke van Dok: Het jaar van de held over scheve schaatsen in het gemeentehuis, Het recht van de sterkste over machtsmisbruik door de elite, Twee keer woordwaarde over eenzaamheid en ouderdom, Maxime over de macht van de bureaucratie en Getuigen in het duister, tijdens een sneeuwstorm in Lapland.

Jan Pronk was minister van Ontwikkelingssamenwerking in 3 kabinetten en later minister van Vrom. Ook was hij adjunct-secretarisgeneraal van de Unctad, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal VN-gezant in Soedan. Daarnaast is hij als emeritus professor verbonden aan het Institute for Social Studies in Den Haag.

Macht en Leiderschap worden verwoord in zijn nieuwste boek “Suriname” en zijn binnenkort te verschijnen boek over de strijd in de Hoorn van Afrika, waarbij miljoenen mensen werden vermoord.

Suriname was bijna driehonderd jaar een kolonie van Nederland. De grenzen, de bevolkingssamenstelling en de economie werden door Nederland bepaald. De gevolgen daarvan deden zich gelden tot na de onafhankelijkheid in 1975. Nederland kon en mocht zich niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheid. In dit boek schetst Jan Pronk de manier waarop met die verantwoordelijkheid is omgegaan, de dilemma’s waarvoor politici stonden, de beslissingen die genomen werden, de fouten die gemaakt zijn en zijn eigen rol hierin. Suriname heeft zich ontwikkeld tot een autonome staat, die op eigen kracht met vallen en opstaan een natie is geworden. De historie is echter niet uit te wissen en heeft consequenties voor het heden. Nederland draagt, aldus Jan Pronk, nog steeds medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van het land en haar bevolking.

Bijeenkomst donderdag 7 april. Aanvang 20.00 uur . Toegangsprijs: 10 Euro, incl. drankje na afloop. Adres: Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, Santpoort-Noord