IJMUIDEN - Het overgangsgebied van de jonge duinen naar het strand ten zuiden van IJmuiderslag is tot begin juni gemarkeerd als rustgebied voor kustvogels. Dit is nodig om de verstoring van flora en fauna te verminderen.


Menselijke activiteiten verstoren planten en dieren

In het duingebied zijn unieke plant- en diersoorten. Kustvogels zoeken in deze periode een plek om te broeden. Aangespoeld wier en schelpdieren vormen de basis van natuur op het strand. En het biedt voeding en nestgelegenheid voor verschillende vogels. Door menselijke activiteiten blijft er soms weinig plek over voor de natuur. Bijvoorbeeld bij het machinaal opruimen op het strand. Dan wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van de natuur.

Kustvogels en andere fauna hebben rust nodig. Vrijwilligers zijn daarom hard aan het werk om afval met de hand op te ruimen. Het markeren van een rustgebied in het broedseizoen draagt eraan bij dat de kustvogels kunnen broeden.

Nauwelijks overlast voor strandrecreanten

De markering van het gebied geldt tot begin juni. Er is voor dit gebied gekozen zodat strandrecreanten hier zo min mogelijk van merken. Het is niet verboden om in het aangewezen gebied aanwezig te zijn. Het is vooral het verzoek om de vogels rust te gunnen in deze periode. Het markeringsgebied is herkenbaar aan de borden.

Het ontwikkelen van flora en fauna op het strand is onderdeel van het project ‘Het Groene Strand’. Volg de link voor meer informatie.