VELSEN - Rijksoverheid stelt gratis zelftests beschikbaar aan mensen met een laag inkomen. De gemeente Velsen maakt graag gebruik van deze sociale regeling. Per persoon worden er 6 zelftests beschikbaar gesteld.

De coronamaatregelen zijn losgelaten maar de kans op besmetting door corona is nog steeds aanwezig. Dat betekent ook dat kwetsbare mensen en ouderen bij besmetting ernstig ziek kunnen worden. Het is dan fijn als u zich bij klachten thuis kunt testen.

De zelftests zijn op verschillende plekken in de gemeente beschikbaar:

 • Bibliotheek Velsen, locatie IJmuiden
 • Bibliotheek Velsen, locatie Velserbroek
 • Gemeentehuis
 • Sluis 751
 • Buurthuis De Brulboei in IJmuiden
 • Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord
 • Jongerencentrum De Koe in Velserbroek
 • Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord

Naast de bovenstaande plaatsen zijn er enkele instanties die regelmatig in contact staan met de doelgroep. Zij verspreiden de zelftests binnen hun eigen contactenkring. Op deze manier ontvangen ook de mensen die niet in staat zijn zelftests op te halen een pakket.

De gratis zelftests zijn beschikbaar voor de volgende groepen inwoners die niet meer dan 120% van het sociale minimum ontvangen:

 • Echtpaar onder de pensioengerechtigde leeftijd: afgerond € 1.800 netto per maand.
 • Echtpaar boven de pensioengerechtigde leeftijd: afgerond € 1.900 netto per maand.
 • Alleenstaande (ouder) onder de pensioengerechtigde leeftijd: afgerond € 1.250 netto per maand.
 • Alleenstaande (ouder) boven de pensioengerechtigde leeftijd: afgerond € 1.400 netto per maand.

Let op: De regeling geldt zolang de voorraad strekt.