IJMUIDEN - Burgemeester Frank Dales heeft maandag 19 april het onderstaande bekend gemaakt:


Zaterdagmiddag 17 april hebben loco-burgemeester Marianne Steijn en ik besloten om het bedrijf ‘Pluijm’s Eetbare Wereld’ aan de Halkade in IJmuiden per direct te sluiten. Onze handhavers constateerden dat er sprake was van een onveilige situatie voor de volksgezondheid. Er werd eten en drinken geserveerd aan tientallen gasten die deels op een terras aan tafels zaten. De gasten waren als groep te dicht bij elkaar, zowel binnen als buiten. Hierbij werden binnen geen mondkapjes gedragen, zoals dat verplicht is in winkels.

Grote aandacht
De spoedsluiting kreeg sinds zaterdag grote aandacht. In de eerste plaats omdat sluitingen vanwege overtreding van de coronaregels gelukkig niet vaak plaats hoeven te vinden. Ten tweede omdat de ondernemer bekend is als tv-kok en hij zelf vaker, onder andere via filmpjes met onze handhavers, duidelijk heeft gemaakt tegen de coronamaatregelen te zijn en zich hieraan niet te willen houden.

Voorkomen nieuwe onveilige situatie
De spoedsluiting had te maken met de onveilige situatie ter plaatse, die verspreiding van het coronavirus in de hand werkt. In het belang van de ondernemer willen we zo’n spoedsluiting niet lang laten duren. Ik nam daarom het initiatief om op maandagmiddag 19 april met hem in gesprek te gaan. Hierin ging het over de achtergrond van de genomen maatregel. En over de intentie van de gemeente om de onderneming weer zo spoedig mogelijk open te stellen. Heropening heeft uiteraard alleen zin als dit niet meteen weer leidt tot nieuwe overtredingen. Hiervoor hebben we in het gesprek de afspraak gemaakt dat de ondernemer binnen de regels gaat werken. Dit doet hij door het terras weg te halen en alleen ‘take away’ eten en drinken te verkopen dat elders geconsumeerd wordt. Ik heb meegedeeld dat de zaak dinsdag 20 april weer open mag.

Handhaving
Iedereen is tegen corona, maar niet iedereen is het eens over de coronamaatregelen. Dat verschil van inzicht mag uiteraard en hierover heb ik met de ondernemer uitgebreid gesproken. Hierbij gaf ik ook aan dat ik, om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners te borgen, de maatregelen van de rijksoverheid handhaaf. Die regels gelden voor iedereen, of je het hier nu mee eens bent of niet. De consequentie van nieuwe overtredingen zal zijn dat een bestuurlijk traject wordt opgestart, wat tot sluiting voor een langere periode leidt. Vanuit het gesprek heb ik er vertrouwen in dat het hiertoe niet zal hoeven te komen. Ik gun de heer Pluijm een goed lopende onderneming, en ik besef hoe enorm zwaar dat is in deze tijd met alle beperkingen die nu al meer dan een jaar duren. Hetzelfde gun ik uiteraard ook al zijn collega’s in Velsen die zich wel aan de regels hebben gehouden. Voor hen is het een vorm van oneerlijke concurrentie als wij niet consequent zijn in het handhaven.

Burgemeester Frank Dales